Hội nghị Rà soát Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2030

Thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2013-2017 và điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2030. Sáng 07/6/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị Rà soát Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2030.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà Trường; PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn trường; Trưởng, phó các đơn vị; Đoàn thanh niên, hội sinh viên; Trưởng, phó bộ môn, tổ công tác và tương đương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2013-2017. Các báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được trong 04 năm thực hiện chiến lược trên các phương diện: đào tạo; khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức. Bên cạnh những kết quả đạt được, các báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện. Vì vậy, trong giai đoạn tới cần điều chỉnh chiến lược và đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2030.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận về những vấn đề còn tồn tại trong thực hiện chiến lược và chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại; góp ý và đề xuất về các vấn đề cần điều chỉnh và những giải pháp để thực hiện chiến lược trong giai đoạn tới như: định hướng phát triển trường trong giai đoạn tới, rà soát mở mới ngành nghề đào tạo phù hợp đáp ứng sự phát triển của ngành và nhu cầu xã hội, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, tăng cường công tác quản trị – hành chính, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới cơ chế tài chính…

Với tinh thần xây dựng, nghiêm túc, tập trung và thống nhất cao của các đại biểu tham dự với những góp ý và đề xuất thiết thực sẽ là cơ sở để rà soát, xây dựng và hoàn thiện các mặt hoạt động Nhà trường trong giai đoạn tới.

Một số hình ảnh Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu đề dẫn Hội nghị

PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng trình bày dự thảo báo cáo tự chủ tài chính của Nhà trường

PGS.TS. Cao Quốc An – Trưởng phòng Đào tạo báo cáo rà soát chiến lược đào tạo

PGS.TS. Vũ Huy Đại – Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ báo cáo rà soát Chiến lược Khoa học và Công nghệ

Ông Nguyễn Văn An – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ báo cáo rà soát chiến lược công tác tổ chức

Một số ý kiến góp ý tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị