Hội nghị nghiệm thu kế hoạch đề tài đợt 1/2012

Ngày 15/06/2012, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị nghiệm thu kế hoạch đề tài, nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Bộ, cấp Nhà nước và kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài đợt 1/2012.

Tham dự hội nghị về phía Bộ NN&PTNT có đồng chí Trương Tất Đơ, về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có PGS.TS Phạm Văn Chương, Phó hiệu trưởng nhà trường; lãnh đạo các đơn vị và các chủ nhiệm đề tài.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2012 do TS. Bùi Thế Đồi, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế trình bày.

Mục đích của Hội nghị là đánh giá, tổng kết và thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ của Trường nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu về hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước; đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi giữa lãnh đạo Bộ NN&PTNT, lãnh đạo trường Đại học Lâm  nghiệp và các chủ nhiệm đề tài.