Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019

Sáng 02/01/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019. PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn trường, Chủ tịch Đoàn thanh niên, Trưởng phó các đơn vị trong trường.

Hội nghị đã nghe trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Trường Đại học Lâm nghiệp; kiểm điểm tập thể Ban Giám hiệu; kiểm điểm 04 cá nhân cán bộ lãnh đạo diện Bộ quản lý (GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng). Các báo cáo kiểm điểm đã chỉ rõ những ưu điểm, kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác chung, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, phương hướng và biện pháp khắc phục.

GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trình bày báo cáo kiểm điểm

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tham gia góp ý báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý, khẳng định những thành tích đạt được của tập thể Trường Đại học Lâm nghiệp, tập thể Ban Giám hiệu; đặc biệt là kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân lãnh đạo; đồng thời cũng chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và đề xuất phương hướng khắc phục trong năm 2020.

PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo kiểm điểm

GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo kiểm điểm

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo kiểm điểm

Tiếp theo Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá xếp loại đối với tập thể Trường Đại học Lâm nghiệp, cá nhân lãnh đạo quản lý trên tinh thần dân chủ, xây dựng và khách quan.

Các đại biểu tham dự bỏ phiếu đánh giá xếp loại

Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tập thể Trường Đại học Lâm nghiệp và các cá nhân lãnh đạo Nhà trường được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo về nội dung, tiêu chí đánh giá, xếp loại và đúng kế hoạch.

Toàn cảnh Hội nghị