Hội nghị Khoa học – Công nghệ năm 2016

Sáng 15/3/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị Khoa học – Công nghệ năm 2016.

Tham dự Hội nghị có: GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo các đơn vị và đông đảo cán bộ, các nhà khoa học trong Trường.

Hoạt động Khoa học và công nghệ (KH&CN) của trường trong các năm vừa qua luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Trong năm 2015, Trường Đại học Lâm nghiệp các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thực hiện các đề tài, dự án KH&CN từng bước được đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Nhà trường đã triển khai thực hiện 376 nhiệm vụ KH&CN các cấp ở nhiều lĩnh vực bao gồm nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, tổ chức thành công 04 hội thảo quốc tế… Công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên được chú trọng và có chuyển biến mạnh về chất lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS. Trần Văn Chứ nhấn mạnh: Trong năm 2016 Nhà trường sẽ tập trung giải quyết một số tồn tại, khó khăn từ đó đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng trong hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Hiệu trưởng yêu cầu trong thời gian tới, tập thể cán bộ giảng viên, sinh viên Nhà trường cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, để đạt được những thành tích cao hơn, xứng đáng là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Hội nghị đã nghe các báo cáo và ý kiến tham luận của cán bộ giảng viên góp ý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án  KH&CN, trong đó tập trung vào các vấn đề: Xây dựng Quy chế quản lý KH&CN; Quy định giờ nghiên cứu khoa học; Cơ sở vật chất, tài chính phục vụ nghiên cứu khoa học; Quy chế viết bài báo khoa học…

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Phạm Văn Chương nhấn mạnh và làm rõ định hướng KH&CN trong thời gian tới: Đẩy mạnh các hoạt động KH&CN theo hướng khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ giảng viên Nhà trường tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học; Khuyến khích cán bộ, giảng viên công bố các bài báo khoa học, các công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học; hội đồng khoa học công nghệ các cấp khẩn trương triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, xây dựng định hướng Khoa học công nghệ của các đơn vị; xúc tiến thành lập Quỹ KH&CN; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên và sinh viên Nhà trường trước mắt là triển khai tốt kế hoạch KH&CN năm 2016.

Một số hình ảnh Hội nghị

GS.TS. Trần Văn Chứ –  Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu

GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng phát biểu

PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng Phòng KHCN&HTQT trình bày báo cáo định hướng hoạt động KH&CN năm 2016

Một số ý kiến tham luận