Hội nghị Kế hoạch tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

Sáng 31/3/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị Kế hoạch tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Tham dự có GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Phùng Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng Bộ môn; Giám đốc Trung tâm thực hành; Tổ trưởng Tổ công tác; Chủ tịch/Tổ trưởng Tổ Công đoàn các đơn vị, Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán các đơn vị cấp 3; Toàn bộ nhân viên phòng TCKT.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện, triển khai kế hoạch tài chính năm 2021 và dự thảo kế hoạch tài chính năm 2022, một số điều chỉnh, bổ sung trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 của Nhà trường. Báo cáo tập trung vào các nội dung như: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021; định mức chi trả tài chính trong các hoạt động của Nhà trường và một số điều chỉnh bổ sung trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Ông Đào Duy Phương – Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày một số điều chỉnh và bổ sung trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng Trần Văn Chứ, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm chi và tăng nguồn thu cho Nhà trường, cụ thể: Giải pháp tăng nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ; chi trả lương; tăng cường đầu tư vào đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; các định mức chi phí cho một số hoạt động như tăng ngân sách chi tuyển sinh; đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ; khoán chi từng đơn vị, bộ phận trong trường nhằm từng bước tiến tới tự chủ toàn diện …

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

PGS.TS Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

PGS.TS Phùng Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng phát biểu

PGS.TS Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng phát biểu

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng phát biểu

Dựa trên những đề xuất, ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, lãnh đạo Nhà trường sẽ tiến hành rà soát và đưa ra những điều chỉnh phù hợp để ban hành chính thức Kế hoạch tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Lãnh đạo các đơn vị phát biểu đóng góp ý kiến vào bản kế hoạch tài chính 2022.

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tổng kết Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị