Hội nghị Kế hoạch tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

Sáng 29/3/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị Kế hoạch tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

Tham dự có GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng Bộ môn; Giám đốc Trung tâm thực hành; Tổ trường Tổ công tác; Chủ tịch/Tổ trưởng Tổ Công đoàn các đơn vị.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kế hoạch tài chính năm 2018 và một số điều chỉnh, bổ sung trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 của Nhà trường. Báo cáo tập trung vào các nội dung như: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018; định mức chi trả tài chính trong các hoạt động của Nhà trường và một số diều chỉnh bổ sung trong  Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

ThS. Đồng Thị Mai Phương – Trưởng phòng Tài chính kế toán báo cáo kế hoạch tài chính năm 2018

Ông Đào Duy Phương – Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày một số điều chỉnh và bổ sung trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

Dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng Trần Văn Chứ, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm chi và tăng nguồn thu cho Nhà trường, cụ thể: Giải pháp tăng nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ; chi trả lương tăng thêm; tăng cường đầu tư vào đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; các định mức chi phí cho một số hoạt động; đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ; khoán chi từng đơn vị đơn vị, bộ phận trong trường nhằm từng bước tiến tới tự chủ …

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng phát biểu

TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu

Dựa trên những đề xuất, ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, lãnh đạo Nhà trường sẽ tiến hành rà soát và đưa ra những điều chỉnh phù hợp để ban hành chính thức Kế hoạch tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tổng kết Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị