Hội nghị Kế hoạch Tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

Sáng 20/3/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị Kế hoạch tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

Tham dự có GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí Ban Giám hiệu; Chủ tịch HĐT; Chủ tịch CĐT; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn; Giám đốc TT TNTH; Tổ trưởng tổ công tác; Chủ tịch (tổ trưởng) công đoàn các đơn vị.

Hội nghị đã nghe ThS. Đồng Thị Mai Phương – Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán báo cáo tóm tắt kế hoạch tài chính và một số điều chỉnh, bổ sung trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 của Nhà trường so với Quy chế năm 2016. Báo cáo tập trung vào các nội dung như: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2016; báo cáo kế hoạch tài chính năm 2017 và báo cáo Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

Dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng Trần Văn Chứ, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự về các giải pháp nhằm giảm chi và tăng nguồn thu cho Nhà trường và một số nội dung điều chỉnh của Quy chế chi tiêu nội bộ, cụ thể: Giải pháp nhằm tăng nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ, phương pháp tính chi trả lương tăng thêm theo hướng tiết kiệm và công bằng; các định mức chi phí một cách tiết kiệm nhất cho một số hoạt động; đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ, hợp đồng NCKH và chuyển giao công nghệ… Bên cạnh đó, Hội nghĩ cũng thảo luận sôi nổi và đi đến thống nhất phương án cho việc khoán chi đến từng đơn vị, bộ phận trong trường nhằm từng bước tiến tới tự chủ.

Lãnh đạo Nhà trường sẽ tiến hành rà soát và đưa ra những điều chỉnh phù hợp để ban hành chính thức Kế hoạch tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

Một số hình ảnh Hội nghị

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

ThS. Đồng Thị Mai Phương – Trưởng phòng Tài chính kế toán báo cáo kế hoạch tài chính và Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

Một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị