Hội nghị Kế hoạch tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016

Sáng 16/3/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị Kế hoạch tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.

Tham dự hội nghị có: GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng; Trưởng, Phó, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị; Chủ nhiệm các Bộ môn; Tổ trưởng Tổ công tác; Tổ trưởng Công đoàn bộ phận; Ban giám đốc, phụ trách kế toán trung tâm Dịch vụ; Giám đốc Công ty tư vấn & PTLN.

Dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Văn Chứ, Hội nghị đã nghe báo cáo kế hoạch tài chính và một số điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 của Nhà trường. Báo cáo tập trung vào các nội dung như: Công khai kế hoạch tài chính nhằm quản lý phân bổ hiệu quả, tập trung các nguồn lực tài chính thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, kiểm soát chi tiêu đúng quy định; Kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống phòng thí nghiệm phục vụ tốt cho kế hoạch đào tạo; Kế hoạch, định mức các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ trong Trường…

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, đề xuất về một số nội dung cần điều chỉnh, thay đổi trong báo cáo kế hoạch tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ để cho phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường: Các định mức chi trong thực hành thực tập; Công tác đầu tư vào quảng bá tuyển sinh và quảng bá về Trường; Đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ… Thông qua những góp ý tại Hội nghị, Nhà trường sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh để hoàn thiện cho phù hợp với sự phát triển của Nhà trường.

Một số hình ảnh Hội nghị

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

ThS. Đồng Thị Mai Phương – Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày kế hoạch tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng phát biểu