Hội nghị kế hoạch tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013

Ngày 21 tháng 03 năm 2013 tại Trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Hội nghị kế hoạch tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013

Đến tham dự hội nghị có Ông Trần Văn Chứ Hiệu trưởng; Ông Nguyễn Văn Tuấn Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng; Ông Phạm Văn Chương, Phó Hiệu Trưởng; Ông Nguyên Quang Hà, Phó hiệu trưởng kiêm Giám đốc Cơ sở 2 cùng Chủ tịch CĐ Trường; Trưởng, Phó các đơn vị; Chủ tịch CĐ các khoa; CN các Bộ môn; Tổ trưởng Tổ công tác; Tổ trưởng Tổ CĐ bộ phận; Giám đốc TTDV; Viện trưởng Viện STR&MT; Viện trưởng CNSH Lâm nghiệp.

Hội nghị tập trung vào 3 nội dung chính:

1. Kế hoạch tài chính năm 2013 ( cơ sở chính).

2. Khoán kinh phí cho một số đơn vị trong Nhà trường.

3. Rà soát quy chế chi tiêu nội bộ.

Bà Đồng Mai Phương Trưởng phòng TCKT trình bày kế hoạch tài chính toàn Trường năm 2013 (Cơ sở chính)