Hội nghị kế hoạch tài chính và Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2014

Ngày 13/3/2014, trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị kế hoạch tài chính và Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2014.

Tham dự hội nghị có các thầy trong Ban Giám hiệu, Hội đồng trường; Ban lãnh đạo khoa, phòng, ban, lãnh đạo các đơn vị cấp 3.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, PGS.TS.Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng nhấn mạnh năm 2013 mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn cùng với tiết kiệm chi 10% nhưng Nhà trường đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Năm 2014, Nhà trường tiếp tục theo tinh thần tiết kiệm, nhưng phân bổ, sử dụng các nguồn kinh phí sao cho hiệu quả nhất.

Sau khi nghe Th.s. Đồng Thị Mai Phương, Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày Kế hoạch tài chính năm 2014 và dự thảo Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2014, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Qui chế chi tiêu nội bộ.

TS. Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Công đoàn trường, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại hội nghị

PGS.TS. Phạm Văn Chương phát biểu tại hội nghị