Hội nghị kế hoạch đào tạo sau đại học năm học 2014 – 2015

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác đào tạo sau đại học năm học 2013-2014 và định hướng cho hoạt động trong năm học mới, ngày 5/6/2014 tại phòng họp C, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị đào tạo sau đại học.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các Thầy trong BGH, Trưởng các đơn vị, Chủ nhiệm các bộ môn, các nhà khoa học là GS, PGS, Tiến sĩ trong trường.

Đại diện Nhà trường, PGS.TS. Trần Văn Chứ đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Hiệu trưởng nhấn mạnh những yếu tố cốt yếu cho năm học mới, cần tập trung vào các vấn đề: Quy mô đào tạo, chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo chất lượng cao, hướng giải quyết với các ngành khó tuyển. Thầy mong muốn các đại biểu đóng góp ý kiến tích cực để xây dựng bản kế hoạch mà toàn thể cán bộ đồng lòng, chung sức làm và thực hiện tốt.

Sau lời phát biểu chỉ đạo của Thầy Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết, Trưởng phòng đào tạo SĐH đã báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo SĐH năm học 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015; TS. Đồng Thanh Hải – Phó Trưởng phòng đào tạo SĐH báo cáo về kế hoạch đào tạo SĐH năm học 2014-2015; Ths. Trần Việt Hồng – Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng báo cáo tổng kết và triển khai kế hoạch kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo SĐH; PGS.TS. Vũ Huy Đại – Chủ nhiệm khoa Chế biến Lâm sản báo cáo về thực trạng và giải pháp tuyển sinh ngành khó tuyển SĐH; PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Chủ nhiệm khoa QLTNR&MT báo cáo về chất lượng đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Quản lý TNR.

Theo các báo cáo: Trong năm học 2013 – 2014, với tinh thần thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, mặc dù đứng trước những khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước, song Trường Đại học Lâm nghiệp đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hoàn thiện cơ chế đào tạo, chuẩn hóa quy trình đào tạo, cải thiện hệ thống cơ sở vật chất, nhờ đó chất lượng đào tạo SĐH đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ thể hiện trên nhiều mặt.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong công tác đào tạo SĐH; những khó khăn và thuận lợi trong quá trình quản lý học viên; định hướng đào tạo SĐH trong năm 2014 -2015… Sau quá trình thảo luận cởi mở và thẳng thắn, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự.

PGS.TS. Phạm Văn Điển – Phó Hiệu trưởng đã tổng hợp các ý kiến và cảm ơn các đại biểu đã giúp cho công tác đào tạo SĐH của Trường ngày càng hoàn thiện và đảm bảo mục tiêu chất lượng.

Một số hình ảnh Hội nghị:

PGS.TS. Trần Văn Chứ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

PGS.TS Nguyễn Văn Thiết – Trưởng phòng đào tạo SĐH báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo SĐH năm học 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015

TS. Đồng Thanh Hải – Phó Trưởng phòng đào tạo SĐH báo cáo về kế hoạch đào tạo SĐH năm học 2014-2015

Thầy Trần Việt Hồng – Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng báo cáo tổng kết và triển khai kế hoạch kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo SĐH

PGS.TS. Vũ Huy Đại – Chủ nhiệm khoa Chế biến Lâm sản báo cáo về thực trạng và giải pháp tuyển sinh ngành khó tuyển SĐH

PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Chủ nhiệm khoa QLTNR&MT báo cáo về chất lượng đào tạo trình độ thạc sỹ ngành QLTNR&MT

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng phát biểu

GS. Trần Hữu Viên phát biểu

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị