Hội nghị kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021

Chiều 22/6/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021.

Tham dự Hội nghị có: GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn Trường, Phó Giám đốc Phân hiệu Đồng Nai; Lãnh đạo các Khoa, Viện đào tạo; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường; Trưởng phó các Bộ môn; Giám đốc, Phó GĐ các trung tâm và trợ lý các Khoa/Viện đào tạo; Bí thư Đoàn TNCSHCM và Chủ tịch Hội sinh viên Trường; Toàn thể CBVC các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng ĐT sau đại học, Phòng KT&ĐBCL.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS. Trần Văn Chứ nhấn mạnh: Trong năm vừa qua, Nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, ban hành các định mức thực hành thực tập, đổi mới trong công tác đào tạo, biên soạn giáo trình, bài giảng. Để nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới, Thầy Hiệu trưởng yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm chuẩn bị tốt cho kế hoạch đào tạo trong năm học 2020 – 2021.

Đại diện Phòng Đào tạo đại học và phòng Đào tạo sau đại học đã trình bày Báo cáo tổng kết kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 và xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021. Theo báo cáo: Tính đến tháng 5/2020, tổng số sinh viên hệ chính quy là 6.956 sinh viên. Nhà trường tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô theo hướng đa ngành, tổng số ngành đào tạo đại học hiện tại là 34 ngành; xuất bản 06 giáo trình, trên 30 bài giảng và tài liệu tham khảo. Số lớp học phần 1.144 lớp, tổng khối lượng giờ giảng dạy tính riêng cho đại học hệ chính quy là 57.886 giờ. Đối với công tác đào tạo Sau đại học tính đến tháng 6/2020 tổng số học viên cao học là 1.640 học viên thuộc 11 ngành đào tạo Thạc sĩ, 89 nghiên cứu sinh thuộc 06 ngành đào tạo Tiến sĩ. Những kết quả tích cực đã phản ánh sự nỗ lực, cố gắng  trong công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, học viên, sinh viên Nhà trường.

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo tổng kết và triển khai kế hoạch về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, Báo cáo tổng kết công tác thanh tra và triển khai kế hoạch thanh tra đào tạo.

Trong phần tham luận, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo như: Kế hoạch đào tạo, công tác tuyển sinh, định mức thực hành thực tập, quy mô lớp học, tổ chức thi, cơ sở vật chất…

Kết luận Hội nghị, GS.TS Trần Văn Chứ đánh giá cao công tác quản lý, triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 cho tất cả các hệ đào tạo. Trong năm học 2020 – 2021, Nhà trường tiếp tục tiếp nhận ý kiến phản hồi đóng góp của lãnh đạo các Khoa, Viện, Bộ môn để sớm hoàn thiện kế hoạch đào tạo; đồng thời yêu cầu lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Bộ môn cần  lập kế hoạch cụ thể, chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho các hoạt động đào tạo chung của Nhà trường.

Một số hình ảnh Hội nghị

GS.TS Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

PGS.TS Phạm Minh Toại – Trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo kết quả đào tạo đại học năm học 2019 – 2020 và kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021

PGS.TS Đồng Thanh Hải – Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học trình bày báo cáo kết quả đào tạo Sau đại học năm học 2019 – 2020 và kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021

ThS Nguyễn Hữu Cương – Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL trình bày báo cáo công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Một số ý kiến tham luận