Hội nghị kế hoạch đào tạo năm học 2017- 2018

Thực hiện kế hoạch công tác của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sáng 18/5/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị kế hoạch đào tạo năm học 2017- 2018.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường; các thầy trong Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các Khoa, Viện đào tạo; Trưởng, Phó các đơn vị trong trường; Trưởng các bộ môn và các cán bộ, giảng viên liên quan.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Cao Quốc An – Trưởng phòng Đào tạo đã trình bày Báo cáo tổng kết kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Theo báo cáo: Tính đến tháng 5/2017, tổng số sinh viên các hệ đào tạo trong toàn trường (không bao gồm Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai) là 13.956 sinh viên. Trong đó tổng số sinh viên hệ chính quy tại cơ sở chính là 8.733, hệ vừa làm vừa học là 2.884 sinh viên, học viên cao học và NCS là 1.275, học sinh phổ thông dân tộc nội trú có 261 em. Nhà trường tiếp tục duy trì và phát triển các ngành truyền thống, mở rộng quy mô theo hướng đa ngành, đáp ứng nhu cầu xã hội, trong đó trong năm học 2016-2017 đã mở mới 03 ngành học ở bậc đại học (ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Chăn nuôi; Thú y) nâng tổng số ngành và chương trình đào tạo hệ đại học lên 36; tiến hành rà soát, cập nhật sửa đổi chương trình đào tạo 22 ngành hệ chính quy theo hướng giảm số giờ lý thuyết, tăng số giờ thí nghiệm thực hành, thực tập nghề nghiệp và tăng kỹ năng mềm cho sinh viên, sẽ chính thức đưa vào vận hành từ Khóa 62; triển khai xây dựng chương trình đào tạo của 15 ngành hệ vừa làm vừa học theo Quy chế mới.

Trong năm học 2016 – 2017, số lớp học phần lý thuyết đã mở là 1.777 lớp, tổng khối lượng giờ giảng dạy tính riêng cho đại học hệ chính quy là 118.432 giờ. Tổng số lớp bậc đại học và liên thông hệ vừa làm vừa học toàn trường là 21 lớp, số môn học đã thực hiện là 188 môn với tổng số giờ giảng dạy là 12.750 giờ. Những kết quả tích cực phản ánh đúng thực chất nỗ lực trong công tác dạy và học của cán bộ và sinh viên Nhà trường.

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng, trong phần tham luận các đại biểu tham dự đã thảo luận, góp ý xây dựng cũng như chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động đào tạo từ bậc đại học đến sau đại học, từ đó đưa ra những đề xuất sát thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo như: Kế hoạch đào tạo, công tác tuyển sinh, định mức thực hành thực tập, quy mô lớp học, chương trình đào tạo, tổ chức thi, cơ sở vật chất… Rất nhiều ý kiến tâm huyết và có tính xây dựng cao đã được ghi nhận, tiếp thu; nhiều ý kiến cũng được giải đáp, làm rõ ngay tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh: Về cơ bản toàn Trường đã hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 cho tất cả các hệ đào tạo. Trong năm học 2017 – 2018, Nhà trường tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của các đơn vị để sớm hoàn thiện kế hoạch đào tạo; đồng thời yêu cầu lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Bộ môn cần xác lập kế hoạch cụ thể, chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho các hoạt động đào tạo chung của Nhà trường.

Một số hình ảnh Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

PGS.TS. Cao Quốc An – Trưởng phòng Đào tạo trình bày Báo cáo tổng kết kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Một số ý kiến tham luận

Toàn cảnh Hội nghị