Hội nghị kế hoạch đào tạo Đại học và Sau đại học năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, sáng 23/5/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị kế hoạch đào tạo Đại học và Sau đại học năm học 2018-2019.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường; Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp; Lãnh đạo các Khoa, Viện đào tạo, Trưởng/Phó các bộ môn, Giám đốc/Phó Giám đốc các Trung tâm của Khoa, Viện đào tạo, các cố vấn học tập; Trưởng các đơn vị trong trường; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; Ban giám hiệu và Tổ trưởng các tổ chuyên môn Trường THPT Lâm nghiệp; các cán bộ, giảng viên liên quan.

Năm học 2017-2018 là năm Nhà trường tiếp tục lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển Trường theo hướng mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành học và lĩnh vực đào tạo theo nhu cầu xã hội, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng được yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động. Trong năm học vừa qua, Nhà trường đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra về phát triển ngành học, chương trình đào tạo; nâng cao cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo.

PGS.TS. Cao Quốc An – Trưởng phòng Đào tạo báo cáo kết quả đào tạo đại học năm học 2017-2018; phương hướng và nhiệm vụ kế hoạch đào tạo đại học năm học 2018-2019

Nhà trường tiếp tục duy trì và phát triển các ngành truyền thống, mở rộng quy mô theo hướng đa ngành, đáp ứng nhu cầu xã hội. Hiện nay trường đang triển khai mở các ngành mới ở bậc đại học cũng như xúc tiến mở các ngành học chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao. Hoàn thiện bài giảng thí nghiệm, thực hành của các môn học, đề cương thực tập nghề nghiệp đã được xây dựng và thống nhất triển khai trong toàn trường. Trong năm học 2017-2018, tổng khối lượng giờ giảng dạy tính riêng cho đại học hệ chính quy là 79.664 giờ, tổng số giờ mời giảng là 1.267 giờ. Tổng số lớp bậc đại học và liên thông hệ vừa làm vừa học là 4.600 giờ. Những kết quả tích cực phản ánh đúng thực chất nỗ lực trong công tác dạy và học của Nhà trường.

PGS.TS. Đồng Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học báo cáo tổng kết kết quả đào tạo Sau đại học năm học 2017-2018; phương hướng và nhiệm vụ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019

Trong năm học 2017-2018, Nhà trường đã tuyển sinh được tổng số 850 chỉ tiêu thạc sỹ ở 09 chuyên ngành và 42 chỉ tiêu tiến sỹ thuộc 05 chuyên ngành. Đối với học viên quốc tế, trong năm 2017 đã có 57 học viên đến từ 12 quốc gia nộp hồ sơ; tổng số học viên tham gia học tập tại Nhà trường là 24 học viên đến từ 7 quốc gia trong khu vực châu Á. Đội ngũ cán bộ, cán bộ giảng viên tham gia đào tạo là những nhà khoa học, những giảng viên có trình độ cao, tỷ lệ giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy chương trình đào tạo Thạc sĩ quốc tế chiếm 32% trong tông số giảng viên đã tham gia giảng dạy.

Ông Nguyễn Văn An – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ báo cáo công tác đánh giá giảng viên năm học 2017-2018

Tại Hội nghị, trong phần tham luận các đại biểu tham dự đã thảo luận, góp ý xây dựng cũng như chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động đào tạo bậc đại học và sau đại học, từ đó đưa ra những đề xuất giải pháp thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo như: Tái cơ cấu ngành nghề, rà soát đánh giá giảng viên, xây dựng kế hoạch thi và kế hoạch học tập phù hợp, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên, các công tác quản lý sinh viên, đổi mới quản lý đào tạo, quy chế số giờ sinh viên học tập và thực hành thực tập, tăng cường sinh hoạt học thuật cho học viên và nghiên cứu sinh, cơ sở vật chất… Rất nhiều ý kiến tâm huyết và có tính xây dựng cao đã được ghi nhận, tiếp thu; nhiều ý kiến đã được giải đáp, làm rõ ngay tại Hội nghị.

Một số ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất một số kết luận như sau: Mặc dù còn có một số tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện kế hoạch đào tạo, Nhà trường đã hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 cho tất cả các hệ đào tạo. Trong năm học 2018-2019, Nhà trường cần tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, sửa đổi quy chế tín chỉ để quản lý người học tốt hơn, rà soát chuẩn đầu ra và cách thức vận hành chương trình môn học và thực hành thực tập, tái cơ cấu ngành nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội, tiếp tục đưa ra các giải pháp thúc đẩy tuyển sinh, rà soát đánh giá giảng viên, tăng cường các trang thiết bị phục vụ đào tạo… Trong năm học tới, các Phòng, Ban chức năng liên quan; các Khoa, Viện đào tạo và các bộ môn cần xác lập kế hoạch cụ thể, chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho các hoạt động đào tạo chung của Nhà trường được hiệu quả hơn.