Hội nghị kế hoạch đào tạo đại học và sau đại học năm 2012-2013

Ngày 24/05/2012 trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị kế hoạch đào tạo đại học và sau đại học năm 2012-2013.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm các khoa, lãnh đạo các phòng ban trong trường.

Hội nghị nhằm định hướng , lập kế hoạch công tác đào tạo đại học và sau đại học  năm 2012-2013. Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo:

+ Báo cáo chương trình và kế hoạch hoạt động tổng thể, chỉ số phấn đấu năm học 2012-2013 do PGS.TS Phạm Văn Điển, Trưởng phòng đào tạo trình bày.

+ Báo cáo tổng kết đào tạo đại học năm học 2011-2012 và nhiệm vụ kế hoạch đào tạo đại học năm 2012-2013 do TS.Trần Quang Bảo, Phó trưởng phòng đào tạo trình bày.

+ Báo cáo tổng kết đào tạo sau đại học năm học 2011-2012 và nhiệm vụ kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2012-2013 do TS.Phùng  Văn Khoa, Phó trưởng khoa sau đại học trình bày.

+ Báo cáo tổng kết và triển khai kế hoạch kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo đại học và sau đại học do ThS.Trần Việt Hồng, Trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng trình bày.

Các báo cáo đã chỉ ra những thành công trong công tác đào tạo đại học và sau đại học trong năm qua. Công tác đào tạo đại học và sau đại học của trường  không chỉ tăng về mặt số lượng mà còn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn, tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong trong đào tạo ngành lâm nghiệp.

Hội nghị đào tạo đại học và sau đại học là một trong những hội nghị thường niên của trường về công tác đào tạo nhằm đánh giá được những thành tựu và đề ra những kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ trong  công tác đào tạo tiếp theo.