Hội nghị kế hoạch đào tạo đại học năm học 2016–2017

Sáng 25/5/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị kế hoạch đào tạo đại học năm học 2016–2017.

Tham dự Hội nghị có: GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo các Khoa, Viện đào tạo; Trưởng, Phó các đơn vị trong trường.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS. Trần Văn Chứ nhấn mạnh: Trong năm vừa qua, Nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, ban hành các định mức thực hành thực tập, đổi mới trong công tác đào tạo, biên soạn giáo trình, bài giảng. Để nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới, Thầy Hiệu trưởng yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm chuẩn bị tốt cho kế hoạch đào tạo trong năm học 2016-2017.

Đại diện Phòng Đào tạo đã trình bày Báo cáo tổng kết kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 và xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017. Theo báo cáo: Tính đến tháng 5/2016, tổng số sinh viên hệ chính quy tại cơ sở 1 là 9.144 sinh viên. Nhà trường tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô theo hướng đa ngành, trong đó đã mở mới 05 ngành học ở bậc đại học, nâng tổng số ngành đào tạo đại học lên 30 ngành; xuất bản 12 giáo trình, trên 40 bài giảng và tài liệu tham khảo. Số lớp học phần lý thuyết 2.103 lớp, tổng khối lượng giờ giảng dạy tính riêng cho đại học hệ chính quy là 156.677 giờ. Những kết quả tích cực đã phản ánh sự nỗ lực, cố gắng trong công tác dạy và học tập của cán bộ, sinh viên Nhà trường.

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo tổng kết và triển khai kế hoạch về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, Báo cáo tổng kết công tác thanh tra và triển khai kế hoạch thanh tra đào tạo đại học.

Trong phần tham luận, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo như: Kế hoạch đào tạo, công tác tuyển sinh, định mức thực hành thực tập, quy mô lớp học, tổ chức thi, cơ sở vật chất…

Kết luận Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn đánh giá cao công tác quản lý, triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 cho tất cả các hệ đào tạo. Trong năm học 2015-2016, Nhà trường tiếp tục tiếp nhận ý kiến phản hồi đóng góp của lãnh đạo các Khoa, Viện, Bộ môn để sớm hoàn thiện kế hoạch đào tạo; đồng thời yêu cầu lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Bộ môn cần  lập kế hoạch cụ thể, chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho các hoạt động đào tạo chung của Nhà trường.

Một số hình ảnh Hội nghị

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

TS. Phạm Minh Toại – Phó Trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo

ThS. Trần Việt Hồng – Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL trình bày báo cáo

ThS. Doãn Văn Hạnh – Trưởng phòng Thanh tra trình bày báo cáo

PGS.TS. Cao Quốc An – Trưởng phòng Đào tạo trình bày nhiệm vụ kế hoạch đào tạo năm học 2016–2017

Một số ý kiến tham luận

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường kết luận Hội nghị