Hội nghị Kế hoạch Đào tạo đại học năm học 2015 – 2016

Ngày 20/5/2015, trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị Kế hoạch Đào tạo năm học 2015 – 2016. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Chủ tịch Hội đồng Trường; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Trợ lý đào tạo các Khoa, Viện; Chủ nhiệm và Phó CN các Bộ môn; Giám đốc và Phó GĐ Trung tâm trực thuộc Khoa, Viện; toàn thể CBVC phòng Đào tạo, Phòng KT&ĐBCL.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS Trần Văn Chứ đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong năm học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thông qua nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo trình, bài giảng, nâng cao kỹ năng nghề và đặc biệt cải tiến thực hành thực tập, cải tiến phương pháp giảng dạy, tăng cường kỹ năng cho học sinh, sinh viên.

Tại Hội nghị, đại diện Phòng Đào tạo đã trình bày Báo cáo tổng kết kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015 và những phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016. Tính đến tháng 5/2015, tổng số sinh viên hệ chính quy cơ sở 1 là 10.448 sinh viên (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2014). Năm học 2014 – 2015 có sự thay đổi lớn về quy mô, cơ cấu sinh viên nhập học giữa các ngành theo hướng tăng số lượng sinh viên nhập học các ngành truyền thống cũng như các ngành thuộc khối kỹ thuật. Tổng số lượng giờ giảng năm học 2014 – 2015 tính riêng cho hệ đại học chính quy là 193.652 giờ, tăng 23.4% so với năm học trước. Những đổi mới trong công tác đào tạo đang khẳng định chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu của trường Đại học Lâm nghiệp.

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo tổng kết và triển khai kế hoạch về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, Báo cáo tổng kết công tác thanh tra và triển khai kế hoạch thanh tra đào tạo đại học.

Phần tham luận được xoay quanh các nội dung chính như: Kế hoạch đào tạo, công tác tuyển sinh, quy mô lớp học, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo, chế độ xét học bổng, các quy chế trong đào tạo, vấn đề về tổ chức thi…

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị đã kết luận: Về cơ bản toàn Trường đã hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015 cho tất cả các hệ đào tạo. Lãnh đạo Nhà trường biểu dương những thành tích đã đạt được của cán bộ viên chức trong năm học qua. Trong năm học 2015 – 2016, Nhà trường tiếp tục tiếp nhận ý kiến phản hồi đóng góp của lãnh đạo các Khoa, Viện, Bộ môn để sớm hoàn thiện kế hoạch đào tạo; đồng thời cũng yêu cầu lãnh đạo Khoa, Viện, Bộ môn cần kiểm tra, rà soát các điều kiện cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để đảm bảo chất lượng đào tạo, tăng cường vai trò quản lý đối với các môn học.

Một số hình ảnh Hội nghị:

PGS.TS Trần Văn Chứ – Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

TS. Phạm Minh Toại – Phó Trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo

ThS Trần Việt Hồng – Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL trình bày báo cáo

PGS.TS Cao Quốc An – Trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo

ThS Doãn Văn Hạnh – Trưởng phòng Thanh tra trình bày báo cáo

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường kết luận Hội nghị