Hội nghị Hợp tác quốc tế năm 2019

Nhằm mục đích tổng kết kết quả hoạt động hợp tác quốc tế năm 2018 và đưa ra định hướng trong năm 2019. Sáng 28/3/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị Hợp tác quốc tế năm 2019.

Tham dự có GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Công đoàn trường; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng, Phó bộ môn; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thuộc các Khoa/Viện; các nhà khoa học, cán bộ các đơn vị liên quan; TS. Harald Kirsch – chuyên gia GIZ; TS. Tomas Zuklin – Chuyên gia Cộng hòa Séc đang công tác tại trường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế trình bày báo cáo tổng kết hoạt động HTQT năm 2018, định hướng năm 2019 và các năm tiếp theo. Báo cáo đã chỉ rõ những thành tựu đạt được, những khó khăn còn tồn tại của hoạt động HTQT trong năm qua.

PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế trình bày báo cáo

Trong năm 2018, Nhà trường đã đón tiếp và thảo luận hợp tác với 52 đoàn, 203 khách quốc tế đến làm việc, giảng dạy, công tác tại trường, cử 60 lượt cán bộ đi học tập, tập huấn, tham gia hội thảo ở nước ngoài. Chương trình đào tạo Thạc sỹ lâm nghiệp nhiệt đới và chương trình tiên tiến tiếp tục được triển khai và thu hút nhiều sinh viên quốc tế theo học, tiếp nhận và quản lý 06 chuyên gia và 11 thực tập sinh nước ngoài đến làm việc tại trườnghọc tập và thực tập tại trường; Bên cạnh đó, Nhà trường đã hợp tác với 05 trường đại học trên thế giới và trong nước triển khai dự án: “Mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam – Châu Âu về lâm nghiệp bền vững và kinh tế sinh học”, thực hiện tốt Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, hợp tác với Đại học Gottingen, CHLB Đức thực hiện dự án Erasmus về nâng cao năng lực cho cán bộ và sinh viên…

TS. Tomas Zuklin trình bày tham luận hợp tác quốc tế trong đào tạo và trao đổi giảng viên, sinh viên

TS. Harald Kirsch trình bày tham luận hợp tác quốc tế trong nghiên cứu

Đặc biệt, Nhà trường đã triển khai và quản lý tốt 06 chương trình dự án quốc tế, 01 chương trình trong nước (Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020); xây dựng mới 01 nhiệm vụ quốc tế; phối hợp với các Viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế thực hiện các dự án nghiên cứu chuyên ngành; xúc tiến và ký kết 07 văn bản hợp tác và thỏa thuận (MOU); tổ chức 07 hội thảo quốc tế; trong năm 2018 các nhà khoa học trong trường đã có trên 43 bài báo quốc tế được đăng trên các tạp chí có uy tín trên thế giới…

GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Một số ý kiến của các chuyên gia

Từ những kết quả đã đạt được và tồn tại, các đại biểu tham dự đã đưa ra những ý kiến, đề xuất xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế trong năm 2019, theo đó sẽ tăng cường HTQT trong đào tạo thông qua các chương trình đào tạo tiên tiến, đào tạo chất lượng cao, liên kết đào tạo, thu hút các chuyên gia, sinh viên quốc tế đến làm việc và học tập; tăng cường các hoạt động HTQT trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và xuất bản; thúc đẩy các chương trình, dự án quốc tế; khai thác các nguồn học bổng, tài trợ cho giảng viên và sinh viên; nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, sinh viên; thực hiện hiệu quả các văn bản hợp tác (MOU)…

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tổng kết Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động HTQT và chỉ rõ HTQT là một trong những nhiệm vụ then chốt của Nhà trường; ghi nhận những ý kiến tham luận, góp ý của các chuyên gia quốc tế, các đại biểu tham dự. Lãnh đạo Nhà trường cũng đưa ra định hướng những vấn đề lớn cần tập trung thực hiện trong năm 2019. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, giảng viên và các đơn vị chức năng đề cao trách nhiệm, triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 một cách chi tiết hiệu quả, qua đó nhằm thúc đẩy hơn nữa kế hoạch phát triển công tác HTQT, góp phần quan trọng khẳng định vị thế và thương hiệu của Nhà trường trong nước và quốc tế.

Toàn cảnh Hội nghị