Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tối 15/3/2017, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Lê Văn Thái – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, báo cáo viên Trung ương tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết.

Tham dự đồng chí Trần Văn Chứ – Ủy viên BCH Đảng bộ khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn trường; BCH Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên; Các cán bộ là Giáo sư, Phó giáo sư và Tiến sỹ đang công tác tại Trường; Trưởng, Phó các bộ môn; Trưởng, Phó các tổ công tác và tương đương và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Văn Thái trình bày những nội dung cốt lõi, đi sâu phân tích Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ. Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sự cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh đất nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Thay mặt toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên Nhà trường, đồng chí Trần Văn Chứ gửi lời cảm ơn đồng chí Lê Văn Thái đã dành thời gian đến truyền đạt cho cán bộ, đảng viên Nhà trường những vấn đề trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời triển khai một số công tác trọng tâm Nhà trường cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị đến các cán bộ, viên chức trong toàn Trường; triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết hội nghị đã đề ra.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức lí luận và thực tiễn cho đội ngũ đảng viên là cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường. Qua đó, Đảng bộ trường sẽ nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm mới và phương hướng, vận dụng các đường lối, nghị quyết của Đảng vào quá trình công tác, lao động, học tập; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng CSVN.

Một số hình ảnh Hội nghị

Đồng chí Lê Văn Thái – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, báo cáo viên Trung ương trình bày các nội dung tại Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Chứ – Ủy viên BCH Đảng bộ khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Toàn cảnh Hội nghị