Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tối 22/8/2017, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Phạm Xuân Thâu – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin Đối ngoại, nguyên Vụ trưởng – Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Ban chấp hành Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thâu đã tập trung trình bày những nội dung cốt lõi xuyên suốt và phân tích một số điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó tập trung vào ba Nghị quyết về: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Thay mặt toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên Nhà trường, GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu Trưởng Nhà trường gửi lời cảm ơn đồng chí Phạm Xuân Thâu đã dành thời gian đến truyền đạt cho cán bộ, đảng viên Nhà trường những vấn đề trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị, thầy Hiệu trưởng đã triển khai một số công tác trọng tâm của Nhà trường cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến các cán bộ, viên chức và HSSV trong toàn Trường; triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn cho đội ngũ đảng viên là cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường nhằm nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Một số hình ảnh Hội nghị

Đồng chí Phạm Xuân Thâu trình bày các nội dung tại Hội nghị

GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Nhà trường phát biểu

ThS. Nguyễn Sỹ Hà – Trưởng phòng CT&CTSV phát biểu

Toàn cảnh Hội nghị