Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII của Đảng

Tối 17/01/2018, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII của Đảng. Đồng chí Trần Hồng Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo cáo viên cao cấp Trung ương tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết.

Tham dự Hội nghị có NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; ThS. Nguyễn Sỹ Hà – Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy trường, Chủ tịch Công đoàn Trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe, tiếp thu những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) do đồng chí báo cáo viên với kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục lý luận và triển khai Nghị quyết của Đảng, đặc biệt am hiểu sâu về nội dung các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, gồm: (1) Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả“; (2) Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập“; (3) Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới“; (4) Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới“.

Thay mặt toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường, NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường gửi lời cảm ơn tới đồng chí Trần Hồng Hà đã dành thời gian đến truyền đạt cho cán bộ, đảng viên Nhà trường những nội dung quan trọng của các Nghị quyết. Thay mặt Đảng ủy, đồng chí đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến đơn vị mình để xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng ủy và Bộ, Ngành chủ quản; người đứng đầu Đảng ủy, Ban giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa, viện, trung tâm, đơn vị trong Nhà trường xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Một số hình ảnh Hội nghị

Báo cáo viên Trần Hồng Hà trình bày các nội dung tại Hội nghị

NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

ThS. Nguyễn Sỹ Hà – Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy trường, Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu

Toàn cảnh Hội nghị