Hội nghị góp ý kiểm điểm đối với tập thể Đảng uỷ, Ban giám hiệu và cá nhân các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám hiệu

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/ĐU, ngày 06-8-2012 của Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chiều nay, 30-9-2012, Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp đã mời các đồng chí Nguyên Đảng uỷ viên và Thủ trưởng cơ quan đã nghỉ hưu tại Trường về dự Hội nghị góp ý kiểm điểm đối với tập thể Đảng uỷ, Ban giám hiệu và cá nhân các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám hiệu.

Về phía Nhà trường có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám hiệu.

 
 
 

Trong bài phát biểu chào mừng và khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng uỷ thay mặt Ban tổ chức cảm ơn các đồng chí Nguyên Đảng uỷ viên và Thủ trưởng cơ quan đã nghỉ hưu tại Trường đã đến dự Hội nghị; đồng chí nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của Hội nghị và tóm tắt đặc điểm, tình hình Đảng bộ Trường hiện nay.

 
 
 
 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thảo, Nguyên Bí thư Đảng ủy phát biểu ý kiến

 
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Đình Tư, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Hiệu trưởng phát biểu ý kiến
 
 
 
 
Đồng chí Đoàn Mạnh Tước, Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu ý kiến
 
 
 
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thuần, Nguyên Trưởng tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy phát biểu ý kiến

 
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Hải Tuất, Nguyên Phó Hiệu trưởng phát biểu ý kiến
 
 
 
 
Đồng chí Vũ Văn Tú, Nguyên Trưởng phòng Đào tạo phát biểu ý kiến
 
 
 
 
Đồng chí Trần Văn Mão, Nguyên Chủ nhiệm khoa QLTNR&MT phát biểu ý kiến
 
 
 
 
Đồng chí Trịnh Hữu Trọng, Nguyên Chủ tịch Công đoàn Trường, Nguyên Trưởng ban QTĐS phát biểu ý kiến
 
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Nhật Chiêu, Nguyên Chủ nhiệm khoa CNPTNT phát biểu ý kiến
 
 
 
 
Đồng chí Trần Văn Yên, Nguyên Trưởng phòng KHTV phát biểu ý kiến
 
Hội nghị đã được nghe 10 ý kiến góp ý trực tiếp của các đồng chí Nguyên Đảng uỷ viên và Thủ trưởng cơ quan đã nghỉ hưu tại Trường. Tất cả các ý kiến góp ý hết sức thiết thực, sát sao đối với tập thể Đảng uỷ, Ban giám hiệu và cá nhân các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám hiệu trên tinh thần xây dựng; thực sự là là những ý kiến góp ý rất quý báu, cần thiết để Đảng uỷ, Ban giám hiệu và cá nhân các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám hiệu làm cơ sở xây dựng kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đề ra.
 
 
 
Thay mặt Lãnh đạo Nhà trường, đồng chí Trần Hữu Viên, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường rất vui mừng, cảm ơn và tiếp thu các ý kiến góp ý; đồng thời nêu rõ những thành tích xuất sắc mà Nhà trường đã đạt được cũng như những trăn trở, khó khăn trong một số vấn đề còn tồn tại hiện nay.
 
 
 
 
Thay mặt Đảng uỷ Trường và Ban tổ chức Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng uỷ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí Nguyên Đảng uỷ viên và Thủ trưởng cơ quan đã nghỉ hưu tại Trường đã đến dự Hội nghị và góp ý cho tập thể Đảng uỷ, Ban giám hiệu và cá nhân các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám hiệu.
                                                                                                  
 
 

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí

Nguyên Đảng uỷ viên, Thủ trưởng cơ quan đã nghỉ hưu tại Trường