Hội nghị Giáo dục, Khoa học và Văn hóa SEAMEO 2014

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo Văn phòng Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO), Hội đồng Anh và Viện Thúc đẩy Giảng dạy Khoa học và Công nghệ Thái Lan sẽ đồng tổ chức Hội nghị Giáo dục, Khoa học và Văn hóa SEAMEO 2014 từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 10 năm 2014 tại Thái Lan.

Chủ đề của Hội nghị năm nay là Đông Nam Á trong giai đoạn chuyển đổi: Nhìn lại giáo dục, khoa học và văn hóa hướng tới hội nhập khu vực. 
Trân trọng kính mời các học giả, nghiên cứu viên, chuyên gia giáo dục, giáo viên, giảng viên gửi bài viết tham luận và báo cáo khoa học đóng góp cho hội nghị tại địa chỉ email abstracts.seameocongress@seameo.org trước ngày 31 tháng 5 năm 2014.

Chi tiết về Hội nghị vui lòng xem file đính kèm:

seameo_congress_abstract_submission_guidelines_27march14.pdf