Hội nghị giao ban công tác tháng 10 và Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2016 và năm 2017

Chiều 31/10/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10 và Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2016 và năm 2017, dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên, Trưởng, Phó các đơn vị, Trưởng, Phó các bộ môn; Tổ trưởng, tổ phó các tổ công tác, cán bộ, giảng viên, lao động hợp đồng trong trường.

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, GS.TS. Trần Văn Chứ đã thông báo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 10 trên tất cả các lĩnh vực công tác và quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, các nhiệm vụ công tác trong thời gian qua căn bản đã hoàn thành. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong trong việc triển khai một số nhiệm vụ.

Cuộc họp đã nghe PGS.TS. Cao Quốc An – Trưởng phòng Đào tạo trình bày tham luận một số điểm trong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và xúc tiến tuyển sinh. nghe PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày một số ý kiến góp phần thực hiện thành công những định hướng, chủ trương lớn của Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

Kết thúc Hội nghị, Hiệu trưởng Nhà trường đã kết luận một số chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm được quán triệt triển khai trong thời gian tới như sau:

– Tập trung mọi nguồn lực để phát triển đào tạo, đưa ra các giải pháp và tạo sự thay đổi có tính đột phá trong công tác đào tạo, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo ở tất cả các cấp học, ngành học trong toàn trường.

– Tập trung chỉ đạo quyết liệt từ nhận thức đến hành động trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và coi chất lượng đào tạo là thương hiệu, là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của Trường ĐHLN.

– Tăng cường công tác xúc tiến tuyển sinh, áp dụng nhiều giải pháp trong quảng bá danh tiếng, thương hiệu và hình ảnh của Nhà trường. 

– Đẩy mạnh NCKH và HTQT và xác định NCKH&HTQT là nhiệm vụ trọng tâm thứ hai của Nhà trường trong năm 2017 và những năm tiếp theo

– Tăng cường phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đề án tịnh biên cho các đơn vị trong trường; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thứ ba của Nhà trường năm 2017 và những năm tiếp theo.

– Tăng cường phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí và đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Trường.

Một số hình ảnh Hội nghị

GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu

PGS.TS. Cao Quốc An – Trưởng phòng Đào tạo trình bày tham luận

Toàn cảnh Hội nghị