Hội nghị đổi mới thực hành, thực tập trong đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ

Ngày 06/3/2014, tại phòng họp C, phòng Đào tạo trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị đổi mới thực hành, thực tập trong đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các khoa, phòng ban, đơn vị liên quan.

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn phát biểu chào mừng và chỉ đạo hội nghị, thầy nhấn mạnh đa phần các ngành học tại trường Đại học Lâm nghiệp định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Theo định hướng này sinh viên ra trường có thể đáp ứng ngay được yêu cầu của công việc thực tế cũng như thích nghi với thị trường lao động, do đó thực hành, thực tập của sinh viên rất được Nhà trường quan tâm chú trọng.

PGS.TS. Trần Quang Bảo trình bày báo cáo đổi mới thực hành, thực tập. Trong báo cáo thầy đã nêu ra cần đổi mới hình thức tổ chức thực tập để mang lại hiệu quả cao hơn và hướng tới chuẩn đầu ra cho sinh viên, trong đó tập trung:

– Xuất bản tài liệu hướng dẫn thực tập nghề nghiệp;

– Chuẩn hóa yêu cầu về mặt kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên;

– Rà soát lại định mức kinh phí thực hành, thực tập;

– Rà soát đầu tư bổ sung những trang thiết bị thiết yếu.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn báo cáo hoạt động thực hành, thực tập nghề nghiệp tại đơn vị mình các đại biểu đã thảo luận để tìm ra những giải pháp góp phần nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.