Hội nghị “Đổi mới công tác thư viện và hoạt động dịch vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030″

Ngày 28/4/2022, tại phòng họp D – Trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Hội nghị “Đổi mới công tác thư viện và hoạt động dịch vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030″

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Sỹ Hà – Đại diện Lãnh đạo Phân hiệu tại Đồng Nai (trực tuyến); Toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm Dịch vụ và Thư viện; Đại diện các Lãnh đạo trong trường.

PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng, Chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo của Giám đốc Thư viện về đánh giá hoạt động của Thư viện Trường ĐHLN giai đoạn 2017-2021 và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2030. Theo đó, trong giai đoạn 2017-2021, mặc dù còn một số hạn chế, tồn tại, do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan nhưng Thư viện Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

TS. Trần Ngọc Thể – Giám đốc Thư viện trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Thư viện Trường ĐHLN giai đoạn 2017-2021 và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2030.

Cũng tại Hội nghị, Giám đốc Trung tâm dịch vụ (TTDV) cũng đã trình bày Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ. Theo đó, giai đoạn 2017-2021, mặc dù khó khăn do dịch bệnh covid_19 nhưng TTDV đã thích ứng và hoàn thành nhiều kế hoạch đề ra.

CV.ThS. Nguyễn Quang Giáp trình bày trình bày Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý, trao đổi thảo luận rất thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Thư viện và TTDV, qua đó góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của học sinh, sinh viên và cán bộ giảng viên.

Kết luận tại Hội nghị PGS.TS. Phùng Văn Khoa ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Thư viện và TTDV. Theo đó, công tác Thư viện: Tăng cường đầu tư đồng bộ, đầy đủ cơ sở vật chất, học liệu, trang thiết bị, hạ tầng CNTT; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển thư viện số; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát huy trí sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến trong các hoạt động thư viện; Đổi mới phương thức phục vụ bạn đọc; Tăng cường chuẩn hoá các hoạt động của thư viện; Đào tạo người sử dụng dịch vụ khai thác thông tin, dữ liệu thư viện; Chuyển đổi cấu trúc không gian thư viện hợp lý, thân thiện có khả năng truyền cảm hứng cho bạn đọc. Đối với công tác TTDV, Thầy PGS.TS. Phùng Văn Khoa cũng đã đưa ra các giải pháp về công tác tổ chức, quản lý; Giải pháp về tổ chức sản xuất kinh doanh; Giải pháp về vốn đầu tư.

Hội nghị nhằm phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị trong giai đoạn mới, qua đó từng bước nâng cao vị thế và uy tín của Nhà trường trong hệ thống các trường đại học trong cả nước./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng phát biểu

Một số ý kiến tham luận tại Hội nghị