Hội nghị định hướng phát triển các ngành đào tạo Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2013-2020.

Ngày 18/12/2013, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị định hướng phát triển các ngành đào tạo giai đoạn 2013-2020.

Thành phần hội nghị gồm: Ban giám hiệu, Hội đồng trường; Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ nhiệm bộ môn, Giám đốc trung tâm thuộc khoa, viện; CBVC là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ.

Hội nghị đã thông qua 04 báo cáo: Tổng kết thực trạng phát triển các ngành đào tạo đại học giai đoạn 2000-2013 do ThS. Phạm Văn Hùng, Phó Trưởng phòng Đào tạo trình bày; Tổng kết thực trạng phát triển các ngành đào tạo sau đại học giai đoạn 2000-2013 và giải pháp phát triển do PGS.TS. Phùng Văn Khoa, Phó Chủ nhiệm khoa Sau đại học trình bày; Thực trạng và giải pháp phát triển đào tạo tại Cơ sở 2 do TS. Hoàng Xuân Niên, Phó Giám đốc Cơ sở 2 trình bày; Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo đại học và sau đại học  do ThS. Trần Việt Hồng, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trình bày; Phương hướng và giải pháp phát triển các ngành đào tạo Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2013-2020 do PGS.TS. Trần Quang Bảo, Trưởng phòng Đào tạo trình bày.

ThS. Phạm Văn Hùng, Phó Trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo tổng kết thực trạng phát triển các ngành

đào tạo đại học giai đoạn 2000-2013

PGS.TS. Phùng Văn Khoa trình bày báo cáo tổng kết thực trạng phát triển các ngành đào tạo sau đại học

giai đoạn 2000-2013 và giải pháp phát triển

ThS. Trần Việt Hồng trình bày báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo đại học và sau đại học 

PGS.TS. Trần Quang Bảo trình bày báo cáo phương hướng và giải pháp phát triển các ngành đào tạo

Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2013-2020

Trong báo cáo trình bày về phương hướng và giải pháp phát triển các ngành đào tạo trong giai đoạn sắp tới, PGS.TS.Trần Quang Bảo đã có những phân tích sâu sắc về định hướng phát triển đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo; PGS cũng nêu ra những cơ hội và thách thức trong công tác phát triển đào tạo của Nhà trường trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu thảo luận của các giáo sư, ban chủ nhiệm các khoa nhằm hoàn thiện tốt hơn nữa công tác đào tạo.

Kết luận hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng đã đưa ra những quan điểm và định hướng phát triển các ngành đào tạo của Nhà trường. Trong những năm tới, trường Đại học Lâm nghiệp tiếp tục duy trì và giữ vững là trường đại học hàng đầu đào tạo các ngành truyền thống về lâm nghiệp. Bên cạnh đó, phát triển các ngành học có nhu cầu xã hội cao để tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên; đầu tư trọng điểm để phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, tạo ra sự phát triển về chiều sâu trong đào tạo nhằm nâng cao thương hiệu trường Đại học Lâm nghiệp; tăng cường và mở rộng hợp tác với nước ngoài để phát triển các chương trình đào tạo tiên tiến, chương trình liên kết đào tạo bằng tiếng Anh.

Phần thảo luận tại hội nghị