Hội nghị đẩy mạnh hoạt động của bộ môn, nâng cao chất lượng đào tạo

Ngày 28/3/2015, tại Hội trường G6, trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh hoạt động của bộ môn, nâng cao chất lượng đào tạo với sự tham dự của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể CBVC, HĐLĐ Nhà trường.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch Hội nghị do PGS.TS Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng điều hành, Hội nghị đã thực sự trở thành diễn đàn sôi nổi, thu hút sự quan tâm lớn của toàn thể đại biểu tham dự. Hội nghị đã nghe tham luận của đại diện Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức cán bộ, các bộ môn tiêu biểu của Nhà trường về các chủ đề nhằm tăng cường vai trò, vị trí của bộ môn trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, những chia sẻ về kinh nghiệm quản lý, phát triển bộ môn cũng như những khó khăn tồn tại của một số bộ môn đã được các đại biểu tham luận, cũng như đưa ra các giải pháp với hướng phát triển tốt nhất.

Lấy Bộ môn làm trung tâm trong nâng cao chất lượng đào tạo, song để khẳng định chất lượng đào tạo, nâng tầm thương hiệu của trường Đại học Lâm nghiệp là trách nhiệm không chỉ của riêng cá nhân hay tập thể bộ môn. Thầy Hiệu trưởng yêu cầu mỗi CBVC, HĐLĐ cần ý thức rõ trách nhiệm của bản thân, rèn luyện phấn đấu cùng chung sức đồng hành nhằm xây dựng Nhà trường phát triển xứng tầm trung tâm đầu ngành về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn của cả nước. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, thầy Hiệu trưởng đã Kết luận Hội nghị qua một số điểm mấu chốt sau:

– Xác định đào tạo là nhiệm vụ quan trọng nhất cần tập trung chỉ đạo của Nhà trường trong năm 2015 và những năm tiếp theo, coi đó là cam kết cho thương hiệu của trường Đại học Lâm nghiệp; giữ vững và phát triển các ngành nghề truyền thống, các ngành nghề theo nhu cầu xã hội theo hướng chất lượng cao, liên kết với đào tạo nước ngoài.

– Tập trung quản lý bộ môn, coi bộ môn là trung tâm về chuyên môn, đẩy mạnh mở rộng và phát triển quy mô để phù hợp với yêu cầu đào tạo.

– Định kỳ rà soát, chuẩn hóa chương trình đào tạo, tăng tính liên thông giữa các ngành học, có lộ trình đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức phân công giảng dạy, phụ trách môn học, nhóm môn học một cách cụ thể.

– Tăng cường cơ chế phối hợp giữa bộ môn với khoa, bộ môn với các phòng ban chức năng trong trường, phân công hợp lý trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động.

– Quy hoạch cán bộ giảng viên theo lộ trình đánh giá, quản lý cán bộ theo từng năm học. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn sâu.

– Tăng cường công tác thanh tra đào tạo, thực hiện nghiêm túc thanh tra, hoạt động dự giờ của giảng viên, Thực hiện trao đổi kinh nghiệm học thuật một cách thường xuyên.

– Khai thông các dự án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.

Hội nghị đẩy mạnh hoạt động của bộ môn, nâng cao chất lượng đào tạo đã xác định đúng đắn vai trò, vị trí, tầm quan trọng của bộ môn với phương thức đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực tại trường Đại học Lâm nghiệp, Nhà trường coi bộ môn là trung tâm, là hạt nhân quan trọng để tác động mạnh nhất, trực tiếp nhất, có tính chất quyết định và hiệu quả cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân trong bộ môn cũng như trong toàn trường.

Hình ảnh Hội nghị

PGS.TS Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

GS. TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo tổng quan về hoạt động của bộ môn

Đồng chí Nguyễn Văn An – Trưởng phòng TCCB trình bày Báo cáo công tác nhan sự và quản lý bộ môn

PGS.TS Cao Quốc An – Trưởng Phòng Đào tạo trình bày Báo cáo Sự phối hợp giữa Phòng Đào tạo và các bộ môn

PGS.TS Dương Văn Tài – Chủ nhiệm Khoa Cơ Điện & Công trình tham luận

PGS.TS Bế Minh Châu – Phó Chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường tham luận

Đồng chí Vũ Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Cơ sở 2 trình bày tham luận

TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt – CN Bộ môn Công nghệ vật liệu – Viện Công nghiệp gỗ tham luận

TS. Đỗ Anh Tuân – Phó Chủ nhiệm Khoa Lâm học trình bày tham luận

TS. Nguyễn Thị Xuân Hương – CN bộ môn Quản trị doanh nghiệp – Khoa Kinh tế & QTKD trình bày tham luận

PGS.TS Phùng Văn Khoa – Chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường chia sẻ kinh nghiệm

PGS.TS Phạm Xuân Hoàn góp ý, thảo luận