Hội nghị đào tạo và phát triển nhân lực Nông Lâm nghiệp – Sứ mệnh đặt lên vai Trường Đại học

Xuất phát từ tầm quan trọng và nhu cầu cao về nguồn nhân lực để phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững của cả nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao cho trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn để phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững khu vực trung du và miền núi phía Bắc”

Vào ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp &PTNT, đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương; Lãnh đạo UBND, Sở Nông nghiệp & PTNT, sở GD & ĐT, sở LĐ-TB & XH của 14 tỉnh khu vực trung du, miền núi phía Bắc; Các các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu và doanh nghiệp sử dụng lao động.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã được nghe nhiều bài tham luận, trong đó được sự phân công của Bộ Nông nghiệp & PTNT, GS.TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội đã báo cáo về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực lâm nghiệp quốc gia và đề xuất những chính sách, giải pháp về thu hút, hỗ trợ người học ở các trường đào tạo ngành nông lâm nghiệp. Năm 2023, trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh 25 ngành học bậc đại học (trên 4.000 chỉ tiêu các loại hình đào tạo), 11 ngành bậc Thạc sĩ và 06 ngành bậc Tiến sĩ. Trong đó, có 04 ngành thuộc lĩnh vực lâm nghiệp như: Lâm học, Lâm sinh, Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm) và Công nghệ Chế biến lâm sản đã có nhiều doanh nghiệp, tổ chức cam kết hỗ trợ kinh phí đào tạo và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, sinh viên tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp đều có cơ hội được nhận học bổng, hỗ trợ từ doanh nghiệp và các tổ chức khác, được đào tạo ngoại ngữ (Tiếng Anh, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc), đi du học và nhiều cơ hội khởi nghiệp khác; Sinh viên được bố trí học kỳ doanh nghiệp (được hưởng tiền công do doanh nghiệp chi trả) và được giới thiệu việc làm hoặc du học sau khi tốt nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu cao của thị trường lao động (nhu cầu khoảng 2360 kỹ sư, cử nhân/năm thuộc lĩnh vực lâm nghiệp như lâm sinh, lâm học 500 người/năm, Quản lý tài nguyên rừng (kiểm lâm) 540 người/năm, quản lý loài hoang dã 620 người/năm, thiết kế và chế biến thương mại đồ gỗ 550 người/năm, một số chuyên ngành có liên quan khoảng 150 người/năm).    

GS.TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam đề xuất các chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và thành quả của Trường

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam đã phát biểu chỉ đạo, ghi nhận ý tưởng tổ chức Hội nghị Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh: nông lâm nghiệp được xác định là lợi thế, nền tảng bền vững của quốc gia, nông thôn là địa bàn phát triển kinh tế quan trọng, do đó đào tạo nguồn nhân lực cho nông lâm nghiệp và nông thôn theo hướng phát triển kinh tế xanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Lĩnh vực đào tạo cần thay đổi mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường để nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông lâm nghiệp gắn với giải quyết việc làm. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn là một trong những giải pháp đột phá chiến lược. Để đạt được mục tiêu đó, Thứ trưởng đã chỉ đạo toàn ngành cần tập trung để có các chính sách, giải pháp thu hút, hỗ trợ người học ngành nông lâm nghiệp; có sự phối hợp chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả giữa cơ sở đào tạo, địa phương và doanh nghiệp.

Hội nghị Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn

Hội nghị cũng là cơ sở để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đồng bộ nhiều chính sách, giải pháp để khai thác các lợi thế, tiềm năng về nông lâm nghiệp của các vùng, miền trên cả nước, mở ra cơ hội đào tạo nhân lực có chất lượng cao, giải quyết nhu cầu cho thị trường lao động mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế; cải thiện đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của người dân; bảo đảm phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu. Sứ mệnh cao cả này tiếp tục đặt lên vai các trường Đại học, trong đó có trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.