Hội nghị đánh giá thường niên Chương trình tiên tiến ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Ngày 09/5/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc công bố kết quả đánh giá giám sát thường niên của Trường đối tác (Đại học Bang Colorado, Hoa Kỳ) đối với Chương trình tiên tiến ngành Quản lý Tài nguyên thiên nhiên.

Tham dự buổi làm việc có: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo và cán bộ Phòng KHCN&HTQT, Phòng Đào tạo, Phòng KT&ĐBCL cùng các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình tiên tiến. GS. Lee H. MacDonald đại diện cho nhóm đánh giá giám sát của trường đối tác.

Tại buổi làm việc, GS. Lee H. MacDonald, đại diện nhóm đánh giá giám sát của trường đối tác CSU đã công bố kết quả đánh giá giám sát thường niên đối với Chương trình tiên tiến ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên và những khuyến nghị để tiếp tục hoàn thiện quá trình tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng của ngành học.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn đánh giá cao kết quả hợp tác đào tạo chương trình tiên tiến của hai Nhà trường. Trong thời gian tới Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ triển khai kế hoạch điều chỉnh các tồn tại để nâng cao chất lượng đào tạo theo khuyến nghị của nhóm đánh giá giám sát, đồng thời  mong muốn trường đối tác CSU tiếp tục hợp tác, giúp đỡ quá trình đào tạo cho chương trình tiên tiến ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên và tiếp tục nhân rộng mô hình này cho một số ngành  khác, trong đó có ngành Khoa học môi trường.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã thống nhất một số định hướng kế hoạch hợp tác cụ thể cho những năm tiếp theo.

Hình ảnh buổi làm việc