Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình tiên tiến năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2013-2014.

Ngày 22/04/2013 tại phòng họp 206 trường Đại học Lâm nghiệp diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình tiên tiến năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2013-2014 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các thành viên trong Ban chỉ đạo Chương trình tiên tiến; Giáo sư Lee cùng Giảng viên tham gia giảng dạy và Ban cán sự các lớp thuộc Chương trình tiên tiến.

Trong cáo cáo tóm tắt các hoạt động của Chương trình tiên tiến ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường đánh giá các ưu điểm của Chương trình tiên tiến trong 3 năm thực hiện như sau: Chương trình tiên tiến  đã vận hành theo đúng quy chế, kế hoạch và quy định của Nhà nước. Đảm bảo tốt nhất các điều kiện có thể cho sinh viên theo học. Đảm bảo đội ngũ giảng viên giảng dạy có chất lượng cao, cán bộ quản lý có tinh thần và trách nhiệm .

Bên cạnh những ưu điểm Ông Tuấn cũng nêu ra những nhược điểm và những mặt còn tồn tại như: Cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng được cho các hoạt động của lớp học, thư viện chưa có góc học tập riêng cho sinh viên theo học Chương trình tiên tiến. Một số sinh viên ý thức học tập chưa cao, sinh viên ít được tham gia vào các hoạt động chung của Nhà trường. Đội ngũ giảng viên giảng dạy chưa sinh động và ít có sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã nghe những ý kiến đánh giá, những nhận định đối với Chương trình tiên tiến của Giáo sư Lee cùng đại diện Ban cán sự lớp K55, K56, K57 Chương trình tiên tiến.

Kết luận Hội nghị ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường đưa ra những biện pháp nhằm đáp ứng tốt hơn nữa công tác đào tạo Chương trình tiên tiến như: Nhà trường tiếp tục tăng cường trang thiết bị phục vụ học tập, điều chỉnh nội dung, kế hoạch học tập, chấn chỉnh công tác đào tạo , quản lý Chương trình tiên tiến. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động học tập của sinh viên cũng như công tác giảng dạy của giảng viên. Nhà trường sẽ nghiên cứu cơ chế thích hợp đối với công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên, giảng viên hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị liên quan để xúc tiến tổ chức các hoạt động giao lưu cho sinh viên Chương trình tiên tiến. Biên soạn tài liệu, xây dựng văn bản quản lý học tập dành riêng cho sinh viên Chương trình tiên tiến đồng thời tăng cường các hoạt động quảng bá Chương trình tiên tiến nhằm thu hút sinh viên tham gia học tập. Khai thác tốt hơn nữa các nguồn học bổng cho Chương trình tiên tiến.