Hội nghị đánh giá định kỳ Chương trình tiên tiến

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2015 của Chương trình tiên tiến (CTTT), trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị Giám sát đánh giá định kỳ.

Tham dự hội nghị về phía Trường Đại học Colorado – Hoa Kỳ (CSU) có GS Lee MacDonald – điều phối viên Chương trình tiên tiến. Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp (VFU) có PGS.TS Bùi Thế Đồi – Trưởng phòng KHCN&HTQT, điều phối viên CTTT – Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình tiên tiến cùng các giảng viên CTTT.

Hội nghị đã được nghe GS Lee MacDonald  trình bày Báo cáo giám sát, đánh giá của  việc thực hiện kế hoạch đào tạo Chương trình tiên tiến tại VFU. Kết quả như sau: Các hoạt động theo kế hoạch của chương trình đã được triển khai đúng tiến độ, đúng kế hoạch. Công tác triển khai các hoạt động liên kết của VFU và CSU được thực hiện theo đúng thỏa thuận. Chương trình học tập của sinh viên cơ bản đạt yêu cầu đặt ra và có tiến bộ hơn so với năm học trước. Công tác tổ chức, quản lý và phục vụ sinh viên đáp ứng được các yêu cầu của hoạt động đào tạo đối với tất cả các lớp đào tạo theo chương trình tiên tiến.

Tại Hội nghị, hai bên thống nhất ký kết văn bản đánh giá để gửi hiệu trưởng hai trường để báo cáo và thực hiện công tác quản lý. Với những thành công bước đầu của Chương trình tiên tiến Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên, chúng ta tin tưởng rằng sự hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Trường Đại học Colorado Hoa Kỳ sẽ còn tiến xa hơn nữa ở nhiều lĩnh vực có thế mạnh của hai trường.

Hình ảnh Hội nghị