Hội nghị đánh giá định kỳ Chương trình tiên tiến

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2014 của Chương trình tiên tiến (CTTT), Nhà trường tổ chức Hội nghị Giám sát đánh giá định kỳ.

Tham dự hội nghị có GS. Lee MacDonald, điều phối viên Chương trình tiên tiến phía trường Đại họcColorado– Hoa Kỳ (CSU); PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình tiên tiến; PGS.TS. Bùi Thế Đồi, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và HTQT, điều phối viên CTTT phía trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (VFU).

Hội nghị đã được nghe báo cáo giám sát, đánh giá của GS. Lee MacDonald báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo Chương trình tiên tiến tại trường Đại học Lâm nghiệp ViệtNam.

Giáo sư Lee MacDonald thay mặt trường Đại học Colorado Hoa Kỳ đánh giá các hoạt động theo kế hoạch của chương trình đã được triển khai đúng tiến độ, đúng kế hoạch. Công tác quản lý của hai trường được thực hiện theo đúng thỏa thuận. Chương trình học tập của sinh viên cơ bản đạt yêu cầu đặt ra và có tiến bộ hơn so với năm trước. Công tác tổ chức, quản lý và phục vụ sinh viên đáp ứng được các yêu cầu của hoạt động đào tạo đối với tất cả các lớp sinh viên.

Hai bên thống nhất ký kết văn bản đánh giá để gửi hai trường nhằm phục vụ công tác quản lý. Với những thành công của Chương trình tiên tiến, hi vọng rằng trong tương lai sự hợp tác giữa trường Đại học Lâm nghiệp ViệtNamvà trường Đại học Colorado Hoa Kỳ sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Toàn cảnh hội nghị