Hội nghị Đại biểu bầu Hội đồng trường khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Căn cứ Công văn số 9832/BNN-TCCB ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiện toàn Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024. Chiều 23/01/2019, Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị Đại biểu bầu Hội đồng trường khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tham dự Hội nghị có NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường; đ/c Phạm Gia Thanh – Bí thư Đoàn thanh niên; các đồng chí trong Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ trường, Ban Giám hiệu; thành viên Hội đồng trường; Trưởng, Phó các đơn vị, bộn môn, Giám đốc, phó Giám đóc các Trung tâm; BCH Công đoàn trường; BCH Đoàn thanh niên; Tổ trưởng, Tổ phó các tổ công tác; các nhà khoa học.

Hội nghị đã bầu ra đoàn chủ tịch chủ trì gồm: đ/c Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đ/c Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường khóa I; đ/c Nguyễn Văn An – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thư ký Hội đồng trường khóa I.

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường trình bày báo cáo

Mở đầu Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường đã báo cáo tóm tắt quá trình và thủ tịch thành lập Hội đồng trường theo quy định hiện hành, trình bày đề án nhân sự và một số quy định bầu Hội đồng trường khóa II. Báo cáo đã nêu các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng trường; Số lượng, cơ cấu Hội đồng trường khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 25 đồng chí gồm các thành viên trong trường và các đơn vị ngoài trường.

GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phổ biến, quán triệt quy định bầu Hội đồng trường

Tiếp theo Hội nghị, sau khi nghe phổ biến, quán triệt quy định bầu Hội đồng trường, các đại biểu tham dự đã tiến hành quy trình bỏ phiếu tín bầu Hội đồng trường khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Quá trình bỏ phiếu chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, theo đúng quy định.

Các đại biểu tham dự bỏ phiếu bầu Hội đồng trường khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Đại biểu bầu Hội đồng trường khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Hội nghị