Hội nghị công tác An ninh trật tự

Ngày 21/3/2012, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức “Hội nghị công tác An ninh trật tự năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012”. Về dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội (PA 83), Công an huyện Chương Mỹ, Công an thị trấn Xuân Mai và lãnh đạo khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác ANTT và TTATXH năm 2011, các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo ANTT và TTATXH năm 2012 do ông Nguyễn Văn An, Trưởng phòng HCTH Trường Đại học Lâm nghiệp trình bày. Báo cáo đã chỉ ra những thành công trong công tác đảm bảo ANTT và TTATXH của Trường trong năm 2011, một năm đầy các sự kiện trọng đại như: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016…, đồng thời cũng nêu rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị đã nghe tham luận của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài trường về những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời cũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Công an TP Hà Nội.
\"\"
 
\"\"
 
\"\"