Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019

Sáng 11/01/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đã long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019.

Tham dự Hội nghị có NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường, Phó Giám đốc Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, toàn thể công chức, viên chức và người lao động Nhà trường, cùng các đại biểu cán bộ viên chức đại diện cho Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được của Nhà trường trên các mặt công tác với kết quả tổng quan hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu, chỉ số đặt ra đều đạt và một số mục tiêu vượt kết hoạch đề ra, nổi bật như các công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng; khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính, quản lý cơ sở vật chất…

GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020

Đồng thời báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại; nêu ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo đã đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể của Nhà trường trong năm 2020 để tạo tính đột phá, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Rà soát Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2020-2025, đặc biệt tầm nhìn 2030; (2) Tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo; (3) Triệt để tái cấu trúc cơ cấu tổ chức của Trường theo khối, ngành, gọn nhẹ, linh hoạt đáp ứng yêu cầu tự chủ và hội nhập; (4) Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh NCKH và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ứng dụng, tập trung khai thông các dự án quốc tế, các chương trình KHCN cấp quốc gia…

Tiếp theo, Hội nghị đã nghe các báo cáo công tác thi đua; báo cáo công tác tài chính; báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị tại Hội nghị CBVC cấp cơ sở; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Trong không khí cởi mở, dân chủ, các đại biểu đã thảo luận tham gia ý kiến vào nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC, LĐ năm học qua và phương hướng nhiệm vụ năm học tới, đồng thời đề xuất những giải pháp cùng với Nhà trường tháo gỡ khó khăn, tiến hành đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH, hợp tác quốc tế, tăng cường cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần,…. Sau phần tham luận của các đại biểu tại Hội nghị, GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng thay mặt lãnh đạo Nhà trường tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của CBVC, LĐ được tổng hợp từ Hội nghị CBVC cấp cơ sở.

Một số ý kiến tham luận tại Hội nghị

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, với sự thống nhất cao, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019.

TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thay mặt đoàn Chủ tịch, TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự thống nhất cao của các đại biểu tham dự, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị CBVC, LĐ Trường Đại học Lâm nghiệp năm học 2019-2020. Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể CBVC, LĐ Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

PGS.TS. Cao Quốc An – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố các Quyết định và trao danh hiệu Thi đua, khen thưởng; các chức danh GS, PGS năm 2019