Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2018

Sáng 10/01/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2018 dưới sự chủ trì của NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Vũ Thu Hương – Phó Giám đốc phụ trách Phân hiệu; TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường.

Tham dự Hội nghị có NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, toàn thể công chức, viên chức và người lao động Nhà trường, cùng các đại biểu cán bộ viên chức đại diện cho Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo

Tại Hội nghị, GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng thay mặt Đoàn Chủ tịch đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. Theo đó, trong năm vừa qua với tinh thần trách nhiệm cao, sự chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ viên chức và người lao động vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường, các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra đều cơ bản hoàn thành: hoạt động tiếp thị, quảng bá, tư vấn tuyển sinh triển khai ngay từ đầu năm với nhiều nội dung, giải pháp; chất lượng đào tạo, phương pháp giảng dạy, thực hành thực tập, cơ sở vật chất được cải tiến đem lại hiệu quả tốt; hoạt động nghiên cứu khoa học thu hút nhiều cán bộ giảng viên, sinh viên về số lượng đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp; hợp tác quốc tế phát triển vượt bậc; công tác tài chính, đời sống và xây dựng cơ sở vật chất từng bước tiến triển tốt; công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định…

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong năm học vừa qua, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể phù hợp nhằm khắc phục trong năm 2019, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tập trung giải quyết triệt để, quyết liệt các vấn đề còn tồn tại; (2) Tập trung mọi nguồn lực cho công tác đào tạo, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ cơ bản: tuyển sinh đại học chính quy, ngắn hạn và sau đại học; nâng cao chất lượng đào tạo và tái cấu trúc lại ngành nghề; (3) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoah ọc và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập trung khai thông các dự án quốc tế, các chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia; (4) Quyết liệt và triệt để tái cấu trúc cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên trách gắn với tự chủ. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (5) Đổi mới quản trị Nhà trường về nguồn nhân lực, người học, cơ sở vật chất, quản lý chất lượng…; (6) Cải tiến cơ chế tài chính theo hướng tự chủ, tăng cường các hoạt động dịch vụ và nghiên cứu khoa học; (7) Tiếp tục triển khai và xúc tiến các dự án lớn của Nhà trường;…

Khen thưởng CBVC có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh, nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo công tác thi đua; Báo cáo công tác tài chính; báo cáo tổng hợp ý kiến Hội nghị CBVC cấp cơ sở; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân.

TS. Bùi Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo công tác thi đua

Bà Đồng Thị Mai Phương – Trưởng phòng Tài chính kế toán báo cáo công tác tài chính

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng hợp ý kiến Hội nghị CBVC cấp cơ sở

PGS.TS. Lê Bảo Thanh – Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo công tác thanh tra nhân dân

Trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018; góp ý kiến cho báo cáo của Hiệu trưởng và đề xuất, đưa ra các giải pháp, phương hướng trong năm 2019. Đoàn chủ tịch đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu về công tác quản trị, quản lý tài chính và các mặt hoạt động khác của Nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

GS.TS. Trần Hữu Viên – Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã bỏ phiếu bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 -2020, gồm 07 đồng chí: đ/c Võ Mai Anh – Khoa KT&QTKD; đ/c Nguyễn Tuấn Bình – Phân hiệu Đồng Nai; đ/c Nguyễn Thị Vĩnh Khánh – Viện KTCQ&NT; đ/c Khuất Thị Hải Ninh – Viện CNSHLN; đ/c Lê Bảo Thanh – Khoa QLTNR&MT; đ/c Lê Vũ Thanh – Phòng QLĐT; đ/c Nguyễn Minh Thanh – Khoa Lâm học.

Bà Đỗ Thị Diệu – Thay mặt Đoàn thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Hội nghị

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, với sự thống nhất cao, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2018. Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức, viên chức và người lao động, Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đề ra.

TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thay mặt đoàn Chủ tịch, TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt quy định của Trường, đơn vị góp phần xây dựng Trường Đại học Lâm nghiệp ngày càng phát triển bền vững.

Toàn cảnh Hội nghị