Hội nghị CBVC-LĐ trường Đại học Lâm nghiệp 2011

Ngày 07/01/2012, Đảng ủy BGH phối hợp với Công Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị CBVC-LĐ năm 2011 nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012.

Tham dự hội nghị có NGƯT.PGS.TS. Trần Hữu Viên, Hiệu trưởng Nhà trường; NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện các đồng chí lãnh đạo cơ sở 2; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong trường và toàn bộ CBVC-LĐ trong trường.

Sau phần khai mạc hội nghị, NGƯT.PGS.TS. Trần Hữu Viên đã trình bày tóm tắt bản báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2012. Báo cáo nêu rõ trong năm học qua Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, tiêu biểu trong đào tạo đại học cũng như sau đại học, khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học … Đồng chí nhấn mạnh tập thể CBVC-LĐ Nhà trường cần tập trung hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, chủ động hội nhập và tranh thủ thời cơ để khẳng định thương hiệu Trường ĐHLN.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, công tác tài chính và các báo cáo của ban thanh tra nhân dân, các đơn vị, bộ phận trong Trường.

Hội nghị cán bộ viên chức của Trường năm 2011 được tiến hành nghiêm túc, với không khí thảo luận dân chủ trên tinh thần xây dựng, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch thi đua năm học 2011-2012.

            NGƯT.PGS.TS. Trần Hữu Viên, Hiệu trưởng Trường đọc báo cáo tổng kết 2011
 
 
 TS. Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Công Đoàn Trường đọc báo cáo tổng kết công tác thi đua 2011