Hội nghị Cán bộ chủ chốt và Giao ban công tác tháng 9, tháng 10 năm 2016

Sáng 04/10/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt và Giao ban công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2016. GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn trường, Bí thư Chi bộ trực thuộc, Trưởng, Phó các đơn vị trong trường.

Nội dung chính của Hội nghị gồm hai phần:

Phần I: Triển khai thực hiện Quy trình xây dựng, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026.

Sau khi nghe Hiệu trưởng quán triệt mục đích, yêu cầu của việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của nhà trường và Trưởng phòng TCCB thông báo về tiêu chuẩn, quy định nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà trường, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất thông qua danh sách các ứng viên và thực hiện công tác bỏ phiếu theo quy định.

Phần 2: Giao ban công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, Hiệu trưởng đã thông báo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 9 trên tất cả các lĩnh vực công tác và quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 năm 2016. Theo đó, nhiều nhiệm vụ công tác trong tháng 9 đã được triển khai tốt, đúng tiến độ như công tác thực hiện kế hoạch đào tào và tuyển sinh; công tác hợp tác quốc tế (tổ chức hội thảo quốc tế, triển khai các MoU…); công tác tài chính và xây dựng cơ sở vật chất; công tác sinh viên… Đồng thời, Hiệu trưởng cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong trong việc triển khai một số nhiệm vụ như: công tác tuyển sinh đã có nhiều sáng kiến nhưng vẫn chưa linh hoạt, nhạy bén; công tác quản lý và sử dụng tài sản ở một số đơn vị còn chưa chặt chẽ, gây lãng phí (thất thoát về điện, nước); việc xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế và nâng cấp cổng thông tin điện tử còn chậm; sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ còn chưa tốt; các đơn vị cấp ba triển khai các hoạt động dịch vụ còn chậm…

Tiếp theo, Hội nghị đã lắng nghe 15 ý kiến của các cá nhân, đơn vị trong trường nhằm góp ý, bổ sung các kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9; góp ý cho việc triển khai các nhiệm vụ trong tháng 10 và trong thời gian tới.

Kết thúc hội nghị, một số nội dung chính được quán triệt để triển khai trong tháng 10 như sau:

– Đẩy mạnh triển khai kế hoạch đào tạo và tổ chức tốt Hội nghị công tác tuyển sinh.

– Triển khai tốt công tác đánh giá giảng viên; tăng cường nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực; nghiêm túc thực hiện quy chế công vụ của nhà trường.

– Thực hiện tiết kiệm chi trong mọi hoạt động của nhà trường.

– Các đơn vị cấp Ba (kể cả Cơ sở 2) cần đẩy mạnh triển khai các hoạt động dịch vụ, hợp đồng sản xuất để hoàn thành kế hoạch năm 2016 như phê duyệt.

– Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ khác trong tháng 10 theo kế hoạch.

Hội nghị cán bộ chủ và Giao ban công tác tháng 9, tháng 10 năm 2016 Trường Đại học Lâm nghiệp đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh Hội nghị

GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Ông Nguyễn Văn An – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu

Các đại biểu tham dự hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu

Toàn cảnh Hội nghị