Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường Đại học Lâm nghiệp

Chiều 22/01/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại chức danh phó Hiệu trưởng. GS.TS Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Tặng – Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ NN&PTNT, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường và Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường.

Mở đầu Hội nghị, GS.TS Trần Văn Chứ trình bày chủ trương, quán triệt mục đích yêu cầu, các quy trình thủ tục, tiêu chuẩn, đánh giá, nhận xét nhân sự bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng đối với GS.TS Phạm Văn Chương.

Tại Hội nghị, GS.TS Phạm Văn Chương – Phó Hiêu trưởng (nhiệm kỳ 2011 – 2016) đã báo cáo kết quả quá trình công tác, quá trình phấn đấu trong nhiệm kỳ vừa qua và báo cáo Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm lại. Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận với hy vọng nếu được bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng thầy Phạm Văn Chương sẽ tiếp tục khẳng định vai trò đi đầu trong chuyên môn, phát huy vai trò của người lãnh đạo trong những lĩnh vực được phân công, tạo được sự kết nối giữa nhà trường và bên ngoài, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan trong Nhà trường…

Tiếp theo, Hội nghị thực hiện quy trình bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng đối với GS.TS Phạm Văn Chương (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Quá trình kiểm phiếu chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, theo đúng quy định với kết quả nhất trí cao đồng ý bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng.

Hình ảnh Hội nghị

ThS Nguyễn Văn An – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giới thiệu đại biểu và tuyên bố lý do

GS.TS Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo

GS.TS Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng báo cáo kết quả công tác chuyên môn, lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua

Ông Nguyễn Văn Tặng – Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ NN&PTNT phát biểu và điều hành công tác lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.