Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 22/11/2019, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025. GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Cao Quốc An – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên, Bí thư các chi bộ và Trưởng, phó các đơn vị trong Trường.

GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư đã phổ biến và nêu mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng cũng như danh sách nhân sự được giới thiệu tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ trường Đại học Lâm nghiệp.

PGS.TS. Cao Quốc An – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả bỏ phiếu giới thiệu nhân sự của Tiểu ban nhân sự diễn ra ngày 05/11/2019 và của Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp diễn ra ngày 06/11/2019

Tiếp theo, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất thông qua danh sách giới thiệu và thực hiện nội dung bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự tái cử cấp ủy Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định. Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp với sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu giới thiệu

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch và theo đúng quy định.

Toàn cảnh Hội nghị