Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Sáng 20/9/2017, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Đảng ủy viên, thành viên Ban Giám hiệu; Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường; Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổ trưởng, Tổ phó các công đoàn trực thuộc; Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường; Trưởng, Phó các đơn vị trong trường.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Công đoàn Trường đã trình bày quy trình công tác nhân sự; tiêu chuẩn và điều kiện tham gia BCH; số lượng và cơ cấu Ban chấp hành theo các Khối công tác (khối đào tạo, khối hành chính và phục vụ; khối các đơn vị cấp 3 và dịch vụ; Phân hiệu) đối với từng vị trí nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tiếp theo, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất thông qua danh sách giới thiệu và thực hiện nội dung bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định.

Trên cơ sở định hướng cơ cấu Ban chấp hành khóa XXII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và tổng hợp kết quả giới thiệu nhân sự qua các bước, Ban chấp hành Công đoàn Trường sẽ tổng hợp, báo cáo và xin ý kiến của Đảng ủy và Công đoàn ngành, hoàn thiện hồ sơ, danh sách nhân sự trình Đại hội Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Một số hình ảnh Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường chủ trì Hội nghị

Các đại biểu bỏ phiếu bầu theo quy định

Toàn cảnh Hội nghị