Hội nghị BCH Công đoàn trường phiên thường kỳ

Chiều 05/9/2014 – tại phòng họp 206 nhà A2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Công đoàn trường, Công đoàn trường Đại học Lâm nghiệp đã tiến hành hội nghị BCH thường kỳ nhằm đánh giá những kết quả đạt được thời gian qua và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thay mặt BCH Công đoàn Nhà trường, đồng chí Nguyễn Văn Quân báo cáo kiểm điểm công tác Công đoàn thời gian qua theo kế hoạch đã đề ra trong phiên họp thường kỳ tháng 6. Đồng chí đánh giá cao những nhiệm vụ trọng tâm đã hoàn thành như các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014), hoạt động tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhân viên Nhà trường.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, lãnh đạo Công đoàn Nhà trường phân công nhiệm vụ về một số hoạt động trọng tâm trong thời gian tới như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, tích cực tham gia tổ chức, tư vấn và triển khai đợt sinh hoạt chính trị làm theo Di chúc Hồ Chủ tịch… Bên  cạnh đó, không ngừng quan tâm đến chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, viên chức lao động nhà trường, góp phần tăng cường đời sống vật chất tinh thần đội ngũ lao động, xây dựng khối lao động đoàn kết vững mạnh./

Toàn cảnh Hội nghị