Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp khóa II tổ chức phiên họp lần thứ nhất

Sáng 07/9/2019, Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp khóa II đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất. PGS.TS Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, GS.TS Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày báo cáo đánh giá khái quát tình hình thực hiện quyết nghị Hội đồng trường trong 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm trong toàn trường. Báo cáo đã nêu lên những kết quả đã đạt được đồng thời đưa ra những tồn tại và nguyên nhân cần được khắc phục.

Dựa trên cơ sở báo cáo, các thành viên trong Hội đồng trường đã tiến hành thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn các mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới của Nhà trường, trong đó tập trung vào công tác đào tạo, xúc tiến tuyển sinh, khảo thí và đảm bảo chất lượng; hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý tài chính; xây dựng cơ sở vật chất; công tác thanh tra, giám sát…

Toàn cảnh cuộc họp

Trong nội dung phiên họp, các đại biểu tham dự đã tiến hành biểu quyết bầu Ban thường trực Hội đồng trường khóa II.

Kết thúc phiên họp, PGS.TS Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường tổng kết lại các nội dung chính, cảm ơn và mong muốn các thành viên Hội đồng trường tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, cống hiến trí tuệ và sức lực vì sự phát triển chung của Nhà trường. Với những nội dung đã được thảo luận và quyết nghị trong cuộc họp Hội đồng trường Khóa II sẽ là cơ sở để Trường Đại học Lâm nghiệp triển khai có hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo thực hiện tốt chiến lược phát triển của Nhà trường.