HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHÓA I (NHIỆM KỲ 2013-2018)

Danh sách thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp khóa I (nhiệm kỳ 2013-2018)

Danh sách thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp khóa I (nhiệm kỳ 2013-2018)

(Theo Quyết định số 1334/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2013; Quyết định số 2184/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/9/2013; Quyết định số 1235/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/6/2014; Quyết định số 4053/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/10/2016 và Quyết định số 630/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

1.

Ông Nguyễn Văn Quân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Bí thư Đảng ủy khóa XX (nhiệm kỳ 2015-2020), Trường Đại học Lâm nghiệp, Chủ tịch Hội đồng

2.

Ông Nguyễn Văn An, Thạc sĩ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Lâm nghiệp, Thư ký Hội đồng

3.

Ông Trần Văn Chứ, Giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy khóa XX (nhiệm kỳ 2015-2020), Trường Đại học Lâm nghiệp

4.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp

5.

Ông Phạm Văn Chương, Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp

6.

Ông Trần Quang Bảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Trường Đại học Lâm nghiệp

7.

Ông Bùi Thế Đồi , Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp

8.

Bà Đồng Thị Mai Phương, Thạc sĩ, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Trường Đại học Lâm nghiệp

9.

Bà Vũ Thu Hương, Tiến sĩ, Quyền Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, Trường Đại học Lâm nghiệp

10.

Ông Vũ Huy Đại, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Lâm nghiệp

11.

Ông Dương Văn Tài, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng khoa Cơ điện và Công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp

12.

Bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp

13.

Ông Doãn Văn Hạnh, Thạc sĩ, Trưởng phòng Thanh tra, Trường Đại học Lâm nghiệp

14.

Ông Nguyễn Sỹ Hà, Tiến sĩ, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Lâm nghiệp

15.

Ông Cao Quốc An, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp

16.

Ông Phùng Văn Khoa, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

17.

Ông Trần Văn Tùng, Tiến sĩ, Trưởng bộ môn Khoa Cơ điện và Công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp

18.

Ông Lê Sỹ Doanh, Tiến sĩ, Viện trưởng Viện Sinh thái rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

19.

Ông Hà Công Tuấn, Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20.

Ông Phạm Văn Điển, Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

21.

Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22.

Ông Lê Trọng Hùng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo

23.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24.

Ông Phạm Quang Hiển, Thạc sĩ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ghi chú:

Danh sách thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp (nhiệm kỳ 2013-2018) đã về nghỉ chế độ hưu trí và được điều động về làm việc tại đơn vị khác

1.

Ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Trưởng khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp (đã về nghỉ chế độ hưu trí)

2.

Bà Bế Minh Châu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Phó Trưởng khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp (đã về nghỉ chế độ hưu trí)

3.

Ông Hoàng Xuân Y, Thạc sĩ, nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Trường Đại học Lâm nghiệp (đã về nghỉ chế độ hưu trí)

4.

Ông Nguyễn Quang Hà, Tiến sĩ, nguyên Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Cơ sở 2, Trường Đại học Lâm nghiệp (được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều động và bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang từ tháng 10/2013)

5.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Tiến sĩ, Giám đốc Thư viện, Trường Đại học Lâm nghiệp thôi tham gia Hội đồng trường từ 10/2016 (do chuyển vị trí công tác)

6.

Ông Ngô Kim Khôi, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Vụ trưởng, Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo (đã về nghỉ chế độ hưu trí)

7.

Ông Nguyễn Văn Thiết, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất, Trường Đại học Lâm nghiệp (đã về nghỉ chế độ hưu trí)

Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ