Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp họp phiên thường kỳ

Sáng 29/6/2017, Hội đồng Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường. Tham dự có các thành viên trong Hội đồng trường.

Tại phiên họp, thay mặt Ban Giám hiệu, GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban giám hiệu đã tổ chức triển khai thực hiện tất cả các nội dung nêu trong Nghị quyết phiên họp Hội đồng trường ngày 17/12/2016; chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đạt được kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực công tác của Nhà trường; các chỉ tiêu đề ra phần lớn đạt trên 50% kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch cả năm.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường, các thành viên trong Hội đồng trường đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp về các nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: Công tác tuyển sinh; các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; chuẩn bị đánh giá ngoài chất lượng Trường; xây dựng dự án Vườn thực vật Quốc gia, Trường Trung học phổ thông Lâm nghiệp; định hướng hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế; công tác xây dựng cơ sở vật chất, công tác quản lý tổ chức, cán bộ……

Kết thúc phiên họp với sự thống nhất cao của toàn thể các thành viên, Hội đồng trường ra Nghị quyết để Ban Giám hiệu triển khai thực hiện nhằm đưa Nhà trường tiếp tục phát triển bền vững.

Hình ảnh phiên họp