Hội đồng trường khóa I họp phiên thứ hai

Ngày 30/11/2013, Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức phiên họp thường kỳ dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng.

Nội dung phiên họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2014 của Nhà trường;  thông qua đề án thành lập một số đơn vị theo điều chỉnh Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2013-2020 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt; rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban.

Sau khi nghe ông Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng thay mặt Ban giám hiệu trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2014, các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận và thống nhất quyết nghị các nội dung về công tác đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, công tác quản lý tài chính, công tác xây dựng cơ sở vật chất, công tác quản lý tổ chức, cán bộ…

Tại phiên họp này, Hội đồng trường cũng đã thông qua Đề án thành lập một số đơn vị trực thuộc Trường theo điều chỉnh Chiến lược phát triển Trường đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 2065/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/9/2013 và thống nhất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số phòng, ban./.