Hội đồng Trường Đại học Lâm nghiệp họp phiên thường kỳ năm 2020

Sáng 15/12/2020, Hội đồng Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường.

Tham dự có GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các thành viên Hội đồng Trường, tập thể Ban Giám hiệu; đại diện cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM Trường và khách mời.

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo về chiến lược phát triển trường 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm 2020; xác định nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra các giải pháp thực hiện.

Trong năm 2020, Ban giám hiệu đã tổ chức triển khai thực hiện tất cả các nội dung nêu trong Nghị quyết phiên họp Hội đồng trường ngày 18/01/2020 và phiên họp ngày 09/9/2020; đưa ra các chỉ đạo và điều hành quyết liệt, bám sát vào các nội dung trong Nghị quyết, qua đó đã đạt được kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực công tác của Nhà trường.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường, các thành viên trong Hội đồng trường đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp về các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng chiến lược phát triển trường 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh phiên họp

Kết thúc phiên họp với sự thống nhất cao của toàn thể các thành viên, Hội đồng trường ra Nghị quyết để Ban Giám hiệu triển khai thực hiện cụ thể và hiệu quả, đưa Nhà trường tiếp tục phát triển bền vững.