Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành Tài chính – Ngân hàng và ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo (CTĐT) đã tiến hành thẩm định Chương trình và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế mở ngành đào tạo trình độ đại học các ngành Tài chính – Ngân hàng và ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Tham dự Hội đồng thẩm định ngành Tài chính – Ngân hàng gồm có

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Lê Trọng Hùng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Trường Đại học Lâm nghiệp

Thư ký

3

TS. Vũ Quốc Dũng

Học viện Tài chính

Phản biện 1

4

TS. Lê Thị Ngọc Phương

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông

Phản biện 2

5

PGS.TS. Lê Hùng Sơn

Vụ Tổng hợp – Pháp chế – Kho bạc Nhà nước

Ủy viên

Tham dự Hội đồng thẩm định ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng gồm có

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Lê Trọng Hùng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Trường Đại học Lâm nghiệp

Thư ký

3

TS. Trần Thị Thu Hương

Trưởng Bộ môn Logistics Kinh doanh, Trường ĐH Thương mại

Phản biện 1

4

TS. Đồng Thị Vân Hồng

Trưởng Bộ môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Trường ĐH Thủ Đô

Phản biện 2

5

Ông Nguyễn Tuấn Lâm

Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP công nghệ Onelog Việt Nam

Ủy viên

Buổi thẩm định Chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành Tài chính – Ngân hàng và ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Các thành viên Hội đồng đã đưa ra những ý kiến nhận xét và góp ý xác đáng liên quan đến hồ sơ xây dựng CTĐT của Trường Đại học Lâm nghiệp như mức độ đáp ứng các quy định của chuẩn CTĐT, quy chế tổ chức đào tạo; các quy định cụ thể có liên quan đến CTĐT như căn cứ xây dựng CTĐT, mục tiêu CTĐT, Chuẩn đầu ra CTĐT, cấu trúc CTĐT, nội dung CTĐT, đề cương chi tiết các học phần. Hội đồng đều nhất trí thông qua Chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng và Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng được xây dựng. Chương trình đào tạo phù hợp với chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như điều kiện thực tế của Trường Đại học Lâm nghiệp. Thay mặt Tổ soạn thảo Chương trình đào tạo, TS. Bùi Thị Minh Nguyệt – Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý và cam kết chỉnh sửa CTĐT. Sau buổi thẩm định này, Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ tiến hành các bước tiếp theo và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo Đề án mở ngành, xin phép tuyển sinh ngành ngành Tài chính – Ngân hàng và ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Một số hình ảnh Hội đồng thẩm định các Chương trình đào tạo

Hội đồng thẩm định CTĐT ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Hội đồng thẩm định CTĐT ngành Tài chính – Ngân hàng

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng phát biểu

Ý kiến nhận xét của Hội đồng

Ý kiến đóng góp từ phía Doanh nghiệp

Chụp ảnh lưu niệm