Hội đồng sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 13 năm 2014 trường Đại học Lâm nghiệp

Chiều ngày 19/3/2014, tại phòng họp 206, trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra cuộc họp sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 13 năm 2014.

Thay mặt Hội đồng, NGƯT, PGS.TS Trần Văn Chứ – Hiệu Trưởng – Chủ tịch Hội đồng đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh những tiêu chuẩn của NGND, NGƯT. Sau khi nghe thư ký hội đồng trình bày về trích yếu hồ sơ của bốn nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Hội đồng tiến hành thảo luận và bỏ phiếu kín. Cuộc họp diễn ra đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú là danh hiệu vinh dự mà Nhà nước trao tặng nhằm tôn vinh những nhà giáo, cán bộ quản lý có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có tài năng sư phạm với nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.

Toàn cảnh cuộc họp:

 

Thông báo kết luận của Hội đồng: